Title: Videoart - Pohyb a čas
Other Titles: Videoart - Motion and time
Authors: Štvánová, Lucie
Advisor: Mašek, Jan
Referee: Vančát, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7313
Keywords: videoart;historie;grafický program;rytmus;barva;střih;hudba
Keywords in different language: video art;history;graphic programm;rhythm;color;editing;music
Abstract: Ve své práci se zabývám historií videoartu v kontextu české kulturní scény. Zkoumám využití videí, výukových programů a videoartů v hodinách výtvarné výchovy a odborných uměleckých předmětů. V praktické části vytvářím cyklus čtyř autorských videoartů na téma " Pohyb a čas". Hledám varianty práce s videem a fotoaparátem. Experimentuji se střihem, barvou, rytmem a dalšími vizuálními prostředky. V pedagogické části se zabývám aplikací videoartu v hodině výtvarné výchovy. Navrhuji projekt, který by se mohl stát motivem k využití videí ve výuce.
Abstract in different language: This Diploma thesis is focused on video art history in context of Czech culture. It describes video application, tutorial programmes and video arts applicated in specialized art education. The practical part of this thesis defines four units of authors video arts in subject " Motion and Time ". The next part defines Video art and Camera work options. I use editing, color, rhythm and other visual elements in this thesis. The practical part of thesis is focused on video art application in art education and specific determinants for video appliction in art education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_final_tisk.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
STVANOVA_posudek_vedouci_Masek_2013.PDFPosudek vedoucího práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
STVANOVA_posudek_oponent_Vancat_2013.PDFPosudek oponenta práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Stvanova Lucie_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,36 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.