Název: Videoart - Pohyb a čas
Další názvy: Videoart - Motion and time
Autoři: Štvánová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Vančát, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7313
Klíčová slova: videoart;historie;grafický program;rytmus;barva;střih;hudba
Klíčová slova v dalším jazyce: video art;history;graphic programm;rhythm;color;editing;music
Abstrakt: Ve své práci se zabývám historií videoartu v kontextu české kulturní scény. Zkoumám využití videí, výukových programů a videoartů v hodinách výtvarné výchovy a odborných uměleckých předmětů. V praktické části vytvářím cyklus čtyř autorských videoartů na téma " Pohyb a čas". Hledám varianty práce s videem a fotoaparátem. Experimentuji se střihem, barvou, rytmem a dalšími vizuálními prostředky. V pedagogické části se zabývám aplikací videoartu v hodině výtvarné výchovy. Navrhuji projekt, který by se mohl stát motivem k využití videí ve výuce.
Abstrakt v dalším jazyce: This Diploma thesis is focused on video art history in context of Czech culture. It describes video application, tutorial programmes and video arts applicated in specialized art education. The practical part of this thesis defines four units of authors video arts in subject " Motion and Time ". The next part defines Video art and Camera work options. I use editing, color, rhythm and other visual elements in this thesis. The practical part of thesis is focused on video art application in art education and specific determinants for video appliction in art education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace_final_tisk.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STVANOVA_posudek_vedouci_Masek_2013.PDFPosudek vedoucího práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STVANOVA_posudek_oponent_Vancat_2013.PDFPosudek oponenta práce2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Stvanova Lucie_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7313

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.