Title: Za zavřenýma očima - malířský cyklus
Other Titles: Behind the closed eyes - cycle of paintings
Authors: Černá, Klára
Advisor: Poláček, Stanislav
Referee: Lukavský, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7316
Keywords: malba;akryl;fantazie;sen;představivost;nevědomí;archetyp;figura;projekt
Keywords in different language: painting;acrylic;fantasy;dream;imagination;unconsciousness;archetype;figure;project
Abstract: Téma diplomové práce ?Za zavřenýma očima? se stalo námětem malířského cyklu šesti obrazů, jejichž společným motivem jsou snové a fantazijní představy. Teoretický úvod k dílu naznačuje historický kontext vývoje názorů na problematiku snů a nevědomí. Zabývá se vlivem psychologických poznatků na vývoj vnímání společenské funkce uměleckého projevu se zaměřením na výraz výtvarný. Prostor je věnován rovněž konkrétním inspiračním zdrojům a popisu symbolů vyskytujících se na obrazech. Didaktickou část diplomové práce tvoří série úloh věnovaných studentům středních škol. Cílem navržených úkolů je podpořit využívání fantazijních podnětů při vlastní tvorbě.
Abstract in different language: The topic of diploma work ?Behind closed eyes? became a theme of a painter´s cycle of six pictures whose common motive are dream and fantasy imaginations. Theoretical preface to the work is suggested by a historical context of the development of the ideas on problems of dreams and unconsciousness. It deals with the influence of psychological knowledge on the development of artistic utterance and perception of its social function focusing on its artistic expression. There is also a space for concrete inspiration sources and description of symbols occuring in the pictures. The didactic part of the diploma work is made by a serie of tasks inscribed to students of secondary schools. The aim of suggested tasks is to support using fantasy impetuses in one´s own creation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klara Cerna - Za zavrenyma ocima.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFView/Open
Cerna-Scan-vedouci-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Cerna-Scan-oponent-Lukavsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Cerna Klara_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,31 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.