Název: Abstraktní krajina - cyklus autorsky stylizovaných fotografií přírodních motivů
Další názvy: Abstract countryside - a sequence of author's stylized photographs of nature themes
Autoři: Angelovová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Uhl Skřivanová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7318
Klíčová slova: abstrakce;krajina;přírodní detail;fotografie;abstraktní krajina;abstraktní krajina v umění;abstraktní krajina ve fotografii
Klíčová slova v dalším jazyce: photograph;photographs of abstract landscape and natural detail;art of abstract landscape and natural detail;abstract;natural detail;landscape
Abstrakt: Cílem mojí diplomové práce bylo vytvořit cyklus fotografií rozvíjející téma abstraktní krajiny a přírodního detailu. Důležitou součástí práce je teoretická část, kde se věnuji podstatě krajiny jako takové nejen z hlediska fotografie, ale i z hlediska umění obecně. Další část charakterizuje vývoj krajiny a abstrakce v dějinách fotografie. Z technologie fotografování jsem se zaměřila především na tvůrčí možnosti daného tématu. Součástí práce jsou dva vyučovací projekty navazující na moje pedagogické zkušenosti jak z Čech, tak ze zahraničí.
Abstrakt v dalším jazyce: The target of my diploma thesis was to create a series of photographs developing the topic of abstract landscape and natural detail. An important part of the work is its theoretical part where I pay attention to the nature of landscape not only from the point of view of photography, but also from the point of view of art in general. The succeeding part of the thesis characterizes the development of countryside and abstraction in the history of photography. As the technology of photography concerns, I focused mainly on creative possibilities of photography regarding a given topic. To conclude the topic I added two educational projects which follow my pedagogical experience from Czech Republic and abroad
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Martina Angelovova 2013.pdfPlný text práce5,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Angelovova-scan-V-Masek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Angelovova-scan-O-Uhl Skrivanova-2013.PDFPosudek oponenta práce2,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Angelovova Martina_2013.PDFPrůběh obhajoby práce564,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7318

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.