Title: Abstraktní krajina - cyklus autorsky stylizovaných fotografií přírodních motivů
Other Titles: Abstract countryside - a sequence of author's stylized photographs of nature themes
Authors: Angelovová, Martina
Advisor: Mašek, Jan
Referee: Uhl Skřivanová, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7318
Keywords: abstrakce;krajina;přírodní detail;fotografie;abstraktní krajina;abstraktní krajina v umění;abstraktní krajina ve fotografii
Keywords in different language: photograph;photographs of abstract landscape and natural detail;art of abstract landscape and natural detail;abstract;natural detail;landscape
Abstract: Cílem mojí diplomové práce bylo vytvořit cyklus fotografií rozvíjející téma abstraktní krajiny a přírodního detailu. Důležitou součástí práce je teoretická část, kde se věnuji podstatě krajiny jako takové nejen z hlediska fotografie, ale i z hlediska umění obecně. Další část charakterizuje vývoj krajiny a abstrakce v dějinách fotografie. Z technologie fotografování jsem se zaměřila především na tvůrčí možnosti daného tématu. Součástí práce jsou dva vyučovací projekty navazující na moje pedagogické zkušenosti jak z Čech, tak ze zahraničí.
Abstract in different language: The target of my diploma thesis was to create a series of photographs developing the topic of abstract landscape and natural detail. An important part of the work is its theoretical part where I pay attention to the nature of landscape not only from the point of view of photography, but also from the point of view of art in general. The succeeding part of the thesis characterizes the development of countryside and abstraction in the history of photography. As the technology of photography concerns, I focused mainly on creative possibilities of photography regarding a given topic. To conclude the topic I added two educational projects which follow my pedagogical experience from Czech Republic and abroad
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Martina Angelovova 2013.pdfPlný text práce5,1 MBAdobe PDFView/Open
Angelovova-scan-V-Masek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
Angelovova-scan-O-Uhl Skrivanova-2013.PDFPosudek oponenta práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Angelovova Martina_2013.PDFPrůběh obhajoby práce564,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.