Název: Etika úředního jednání
Další názvy: Ethics official meeting
Autoři: Fránová, Radka
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Triner, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7380
Klíčová slova: etika;etický kodex;korupce;střet zájmů;výběr a vzdělávání úředníků
Klíčová slova v dalším jazyce: ethics;code of conduct;corruption;conflict of interests;education and choice of the officers
Abstrakt: Etika úředního jednání v sobě ukrývá mnoho problémů, ty nejmarkantnější se snažím přiblížit ve své bakalářské práci. V první kapitole se zabývám obecně etikou. V další kapitole posuzuji klady a zápory etického kodexu, pozornost rovněž věnuji vztahu mezi etickým kodexem a zákonem. Ve třetí kapitole definuji podle mého názoru nejzávažnější druhy porušování etického chování, tedy korupci, střet zájmů a lobbing. V poslední kapitole popisuji skutečnosti, jež ovlivňují etiku úředního jednání.
Abstrakt v dalším jazyce: The ethics official meeting is connected with many problems, and I am attempting to map the most obvious of these in my Bachelor thesis. In the first chapter I am dealing with ethics general. In the next chapter I am reviewing some positives and some negatives of the Code of Conduct, I am engaged in the relationship between the Code of Conduct and the law too. In the third chapter I am defining the most severe types of violations of ethical conduct, consequently corruption, conflict of interest and lobbying. In the last chapter I am describing the facts which are influencing the ethics official meeting.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Etika uredniho jednani, Franova.pdfPlný text práce720,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Franova- Posude VP.emlPosudek vedoucího práce504,57 kBUnknownZobrazit/otevřít
Franova- posudek OP.emlPosudek oponenta práce1,1 MBUnknownZobrazit/otevřít
Franova - protokol BPPrůběh obhajoby práce281,29 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7380

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.