Název: Spolupráce obcí
Další názvy: Cooperation between municipalities
Autoři: Kumprechtová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7389
Klíčová slova: spolupráce;obec;místní akční skupina;společenství obcí;leader;státní správa;samospráva
Klíčová slova v dalším jazyce: cooperation;community;local action group;association locality;leader;state administration;local administration
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je konkretizovat možnosti spolupráce obcí, zhodnotit jejich význam a fungování v konkrétním případě určitého regionu v Královehradeckém kraji. V první části své bakalářské práce se zabývám definicí základních pojmů, které se dané problematiky dotýkají ať již přímo či nepřímo. V druhé části se zaměřuji na různé typy spoluprací, jaké možnosti mohou obce využít v případě zájmu o kooperaci, co jim současná legislativa nabízí a co jednotlivé druhy spolupráce obnáší. Další samostatnou kapitolou je charakteristika místních akčních skupin. Zabývám se v ní všeobecnými informacemi např. principy, orgány atd. Ve čtvrté části konkretizuji informace z předešlé části na vybrané MAS Království- Jestřebí hory. Stejně jako MAS- Jestřebí hory charakterizuji druhé společenství na tomto území tj. Společenství obcí Podkrkonoší. V poslední části své bakalářské práce se zaměřuji na 3 vybrané projekty realizované prostřednictvím MAS Království Jestřebí hory.
Abstrakt v dalším jazyce: An objective of this project is findings of potential cooperation between villages in region Královéhradecký, find and evaluate importance of cooperation. First part of project is reserved for basic definitions. Second part of the project contains different types of cooperation, potential possibilities which can be used by villages in case of interest of specific cooperation. Next part contains characterization of local action teams. I cite general information like principles, authorities etc. In the fourth part you can find concrete information about MAS Království-Jestřebí hory and second partnership Společenství obcí Podkrkonoší. In the end of my project is mentioned 3 selected projects, which were implemented through MAS Království Jestřebí hory.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
spoluprace obci Kumprechtova.pdfPlný text práce7,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kumprechtova - VP.pdfPosudek vedoucího práce396,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kumprechtova - OP.pdfPosudek oponenta práce593,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kumprechtova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce304,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7389

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.