Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda, Tomáš
dc.contributor.authorKumprechtová, Lenka
dc.contributor.refereeLego, Jan
dc.date.accepted2013-08-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:19Z
dc.date.available2012-03-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:19Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-28
dc.identifier51588
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7389
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je konkretizovat možnosti spolupráce obcí, zhodnotit jejich význam a fungování v konkrétním případě určitého regionu v Královehradeckém kraji. V první části své bakalářské práce se zabývám definicí základních pojmů, které se dané problematiky dotýkají ať již přímo či nepřímo. V druhé části se zaměřuji na různé typy spoluprací, jaké možnosti mohou obce využít v případě zájmu o kooperaci, co jim současná legislativa nabízí a co jednotlivé druhy spolupráce obnáší. Další samostatnou kapitolou je charakteristika místních akčních skupin. Zabývám se v ní všeobecnými informacemi např. principy, orgány atd. Ve čtvrté části konkretizuji informace z předešlé části na vybrané MAS Království- Jestřebí hory. Stejně jako MAS- Jestřebí hory charakterizuji druhé společenství na tomto území tj. Společenství obcí Podkrkonoší. V poslední části své bakalářské práce se zaměřuji na 3 vybrané projekty realizované prostřednictvím MAS Království Jestřebí hory.cs
dc.format57 s. (92 760 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspoluprácecs
dc.subjectobeccs
dc.subjectmístní akční skupinacs
dc.subjectspolečenství obcícs
dc.subjectleadercs
dc.subjectstátní správacs
dc.subjectsamosprávacs
dc.titleSpolupráce obcícs
dc.title.alternativeCooperation between municipalitiesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedAn objective of this project is findings of potential cooperation between villages in region Královéhradecký, find and evaluate importance of cooperation. First part of project is reserved for basic definitions. Second part of the project contains different types of cooperation, potential possibilities which can be used by villages in case of interest of specific cooperation. Next part contains characterization of local action teams. I cite general information like principles, authorities etc. In the fourth part you can find concrete information about MAS Království-Jestřebí hory and second partnership Společenství obcí Podkrkonoší. In the end of my project is mentioned 3 selected projects, which were implemented through MAS Království Jestřebí hory.en
dc.subject.translatedcooperationen
dc.subject.translatedcommunityen
dc.subject.translatedlocal action groupen
dc.subject.translatedassociation localityen
dc.subject.translatedleaderen
dc.subject.translatedstate administrationen
dc.subject.translatedlocal administrationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
spoluprace obci Kumprechtova.pdfPlný text práce7,37 MBAdobe PDFView/Open
Kumprechtova - VP.pdfPosudek vedoucího práce396,1 kBAdobe PDFView/Open
Kumprechtova - OP.pdfPosudek oponenta práce593,18 kBAdobe PDFView/Open
Kumprechtova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce304,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7389

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.