Název: Příspěvková organizace ZŠ Votice - hospodaření a kontrolní činnost
Další názvy: Allowance organization primary school Votice - management and checking activity
Autoři: Marvan, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7391
Klíčová slova: příspěvková organizace;základní škola;efektivita hospodaření;finanční analýza;kontrolní činnost;rozpočet;dotace;legislativa
Klíčová slova v dalším jazyce: allowance organization;elementary school;effectiveness of management;financial analysis;control measures;budget;grants;legislation
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je seznámení s legislativní úpravou základního vzdělávání v České republice a dále pak zhodnocení efektivnosti hospodaření a kontrolní činnosti Základní školy ve Voticích, následná identifikace problémů a navrhnutí opatření pro eliminování nepříznivých jevů a zlepšení hospodaření.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to present legislative regulation of basic education in the Czech Republic and further evaluation of the effectiveness of management and control measures of the Elementary School in Votice, subsequent identification of the issues and propose measures to eliminate adverse events and improve management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prispevkova organizace ZS Votice - hospodareni a kontrolni cinnost.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marvan- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce0 BUnknownZobrazit/otevřít
Marvan- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce0 BUnknownZobrazit/otevřít
Marvan- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce0 BUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7391

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.