Název: Občanská participace na správě a rozvoji obce
Další názvy: Civic participation in the management and development of the municipality
Autoři: Ondrová, Věra
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Kadeřábková, Jaroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7392
Klíčová slova: občan;občanství;participace;občanské sdružení;veřejná správa
Klíčová slova v dalším jazyce: citizen;citizenship;involvement;civil association;public administration
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na vymezení pojmů, institutů a legislativní rámec související s účastí občanů na správě a rozvoji obce. V další části je kladen důraz na charakteristiku jednotlivých možností občanské participace, techniky zapojování veřejnosti na úrovni místní správy. Zvláštní pozornost je věnována zvolenému obecnímu zájmu na příkladu dvou obcí, kde jsou rozebírány konkrétní podoby participace občanů. Závěrem je zhodnocena míra spolupráce občanů se zastupiteli obcí.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is aimed at defining terms, institutions and legislative framework related to involvement of citizens in administration and development of municipalities. The other part emphasizes characteristics of the individual possibilities of civil involvement, methods of public involvement by the local government. A special attention is paid to a selected municipal interest presented using the example of two municipalities discussing particular forms of citizen involvement. To conclude, the level of cooperation between citizens and representatives of municipalities is evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Vera Ondrova, 2013.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ondrova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce0 BUnknownZobrazit/otevřít
Ondrova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce0 BUnknownZobrazit/otevřít
Ondrova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce0 BUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7392

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.