Název: Pokuty ve veřejné správě
Další názvy: The penalties in public administratiton
Autoři: Čechura, Jan
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Triner, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7416
Klíčová slova: pokuta;veřejná správa;pokuty;správní řízení;blokové řízení;pořádková pokuta;vymáhání;peněžitá plnění
Klíčová slova v dalším jazyce: penalty;public administration;fines;administrative management;block management
Abstrakt: Téma závěrečné bakalářské práce ? Pokuty ve veřejné správě? jsem si vybral proto, že ve svém budoucím profesním životě bych rád působil ve veřejné správě, přesněji u Městské policie. Tam se budu s pokutami setkávat denně. Obecně mě zajímaly sankce za přestupek. Existují čtyři druhy sankcí ve správním řízení, které je třeba rozlišovat. Ve své práci bych chtěl široké veřejnosti vysvětlit problematiku pokut ve správním řízení, rozdíl mezi správním řízením a řízením blokovým. Práce nebude obsahovat výčet jednotlivých možných pokut, ale obecně způsob udělování pokut. Chtěl bych zde popsat opravné prostředky proti pokutám a způsob vymáhání pokut. V bakalářské práci bych chtěl úvodem vymezit pojem pokuty a přestupku, v druhé, nejobsáhlejší části rozeberu proces správního a přestupkového řízení i s jejich zásadami. V další části bych chtěl dopodrobna rozebrat řízení blokové a pořádkovou pokutu. Poslední kapitoly práce se zabývají vymáháním pokut a zánikem odpovědnosti za přestupek.
Abstrakt v dalším jazyce: In my work, I dealt with the issue of penalties in public administration. The fine is one of four sanctions that can be imposed for the offense. Other sanctions are admonition, prohibition and removing things. The penalty for the offense is imposed frequently. And even though there may be interference with the fundamental right if it affects the individual financial circumstances. A penalty is imposed on the basis misdemeanor proceedings or block, which are discussed in detail in the work with their principles. The specialty block management is that it is not against the outcome of the appeal. The only possible remedy is the review procedure, which often are not aware of an offender. In a separate chapter to consider a disciplinary penalty, which may be granted up during the administrative procedure for canceling its course. The work is broken down in detail also enforcement of financial performance, which in itself is an interesting topic and would have deserved a wider processing. Even though at first glance it may seem that the last chapter is not directly related fines, I felt it was important to combine it with the recovery of fines, because together with the demise of a sense of responsibility terminates recovery. The purpose of my thesis was to introduce the issue of fines in the public service to the general public, allowing them to familiarize themselves with its operation. My thesis suggests that the legislation is quite complex and I found no shortage.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cechura R10B0009P, Pokuty ve verejne sprave, FPR ZCU - BP (2013).pdfPlný text práce782,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cechura - VP.pdfPosudek vedoucího práce352,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cechura - OP.pdfPosudek oponenta práce684,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cechura - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce339,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7416

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.