Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda, Tomáš
dc.contributor.authorČechura, Jan
dc.contributor.refereeTriner, Petr
dc.date.accepted2013-08-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:04Z-
dc.date.available2013-05-02cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:04Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-29
dc.identifier57320
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7416
dc.description.abstractTéma závěrečné bakalářské práce ? Pokuty ve veřejné správě? jsem si vybral proto, že ve svém budoucím profesním životě bych rád působil ve veřejné správě, přesněji u Městské policie. Tam se budu s pokutami setkávat denně. Obecně mě zajímaly sankce za přestupek. Existují čtyři druhy sankcí ve správním řízení, které je třeba rozlišovat. Ve své práci bych chtěl široké veřejnosti vysvětlit problematiku pokut ve správním řízení, rozdíl mezi správním řízením a řízením blokovým. Práce nebude obsahovat výčet jednotlivých možných pokut, ale obecně způsob udělování pokut. Chtěl bych zde popsat opravné prostředky proti pokutám a způsob vymáhání pokut. V bakalářské práci bych chtěl úvodem vymezit pojem pokuty a přestupku, v druhé, nejobsáhlejší části rozeberu proces správního a přestupkového řízení i s jejich zásadami. V další části bych chtěl dopodrobna rozebrat řízení blokové a pořádkovou pokutu. Poslední kapitoly práce se zabývají vymáháním pokut a zánikem odpovědnosti za přestupek.cs
dc.format37 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpokutacs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectpokutycs
dc.subjectsprávní řízenícs
dc.subjectblokové řízenícs
dc.subjectpořádková pokutacs
dc.subjectvymáhánícs
dc.subjectpeněžitá plněnícs
dc.titlePokuty ve veřejné správěcs
dc.title.alternativeThe penalties in public administratitonen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my work, I dealt with the issue of penalties in public administration. The fine is one of four sanctions that can be imposed for the offense. Other sanctions are admonition, prohibition and removing things. The penalty for the offense is imposed frequently. And even though there may be interference with the fundamental right if it affects the individual financial circumstances. A penalty is imposed on the basis misdemeanor proceedings or block, which are discussed in detail in the work with their principles. The specialty block management is that it is not against the outcome of the appeal. The only possible remedy is the review procedure, which often are not aware of an offender. In a separate chapter to consider a disciplinary penalty, which may be granted up during the administrative procedure for canceling its course. The work is broken down in detail also enforcement of financial performance, which in itself is an interesting topic and would have deserved a wider processing. Even though at first glance it may seem that the last chapter is not directly related fines, I felt it was important to combine it with the recovery of fines, because together with the demise of a sense of responsibility terminates recovery. The purpose of my thesis was to introduce the issue of fines in the public service to the general public, allowing them to familiarize themselves with its operation. My thesis suggests that the legislation is quite complex and I found no shortage.en
dc.subject.translatedpenaltyen
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedfinesen
dc.subject.translatedadministrative managementen
dc.subject.translatedblock managementen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cechura R10B0009P, Pokuty ve verejne sprave, FPR ZCU - BP (2013).pdfPlný text práce782,22 kBAdobe PDFView/Open
Cechura - VP.pdfPosudek vedoucího práce352,89 kBAdobe PDFView/Open
Cechura - OP.pdfPosudek oponenta práce684,09 kBAdobe PDFView/Open
Cechura - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce339,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7416

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.