Název: Zpracování dat z GPS modulu
Další názvy: GPS Module Data Processing
Autoři: Bohatý, Jan
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Tomáš
Oponent: Jiřík, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7417
Klíčová slova: GPS;LCD;mikrokontrolér;C8051;NMEA
Klíčová slova v dalším jazyce: GPS;LCD;microcontroller;C8051;NMEA
Abstrakt: Tématem této práce je zpracování dat z GPS modulu. Zpracování dat je provedeno pomocí mikrokontroléru. Data jsou zobrazována na displeji. Pro displej je vytvořeno menu. Ovládání zařízení je pomocí tlačítek. Data je možné přenášet a zobrazovat na počítači.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is processing data from a GPS module. Data are processed by a microcontroller and displayed on a LCD. A menu is created for the display. The device is controlled by buttons. Data can be transferred and shown on a computer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zpracovani dat z GPS modulu.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bohaty-v.pdfPosudek vedoucího práce376,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bohaty-o.pdfPosudek oponenta práce312,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bohaty-p.pdfPrůběh obhajoby práce175,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7417

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.