Název: Rozpoznávání gest (pohyb a tvar ruky) z webkamery pro ovládání PC
Další názvy: Hand gesture recognition for controlling a PC
Autoři: Cimpa, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Hrúz, Marek
Oponent: Zimmermann, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7418
Klíčová slova: rozpoznávání gesta rukou;sledování sluku;histogram of oriented gradient;SVM klasifikátor;camshift;opencv
Klíčová slova v dalším jazyce: hand gestures recognition;blob tracking;histogram of oriented gradient;SVM classifier;camshift;opencv
Abstrakt: Práce se zaměřuje na rozpoznávání gest z webové kamery pro ovládání PC. Řešení úlohy se skládá z klasifikace barvy kůže trénované z obličeje, sledování shluku a klasifikace tvaru ruky pomocí Histogram of oriented gradient deskriptoru. Jsou porovnávány různé volby deskriptoru a různé volby SVM klasifikátoru. Součástí práce je vytvořený program pro sběr gest, jejich natrénování a klasifikací gest z kamery.
Abstrakt v dalším jazyce: The work focuses on hand gesture recognition from webcam to control the PC. Solution of problem consists of a skin color detection trained in facial, blob tracking and classification of hand gesture with histogram of oriented gradient descriptor. There is comparation of different options of desriptors and different choices of SVM classifier. The work contents software for collection gestures, training gestures and classification hand gestures from camera.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
document.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cimpa-v.pdfPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cimpa-o.pdfPosudek oponenta práce2,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cimpa-p.pdfPrůběh obhajoby práce989,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7418

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.