Title: Rozpoznávání gest (pohyb a tvar ruky) z webkamery pro ovládání PC
Other Titles: Hand gesture recognition for controlling a PC
Authors: Cimpa, Miroslav
Advisor: Hrúz, Marek
Referee: Zimmermann, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7418
Keywords: rozpoznávání gesta rukou;sledování sluku;histogram of oriented gradient;SVM klasifikátor;camshift;opencv
Keywords in different language: hand gestures recognition;blob tracking;histogram of oriented gradient;SVM classifier;camshift;opencv
Abstract: Práce se zaměřuje na rozpoznávání gest z webové kamery pro ovládání PC. Řešení úlohy se skládá z klasifikace barvy kůže trénované z obličeje, sledování shluku a klasifikace tvaru ruky pomocí Histogram of oriented gradient deskriptoru. Jsou porovnávány různé volby deskriptoru a různé volby SVM klasifikátoru. Součástí práce je vytvořený program pro sběr gest, jejich natrénování a klasifikací gest z kamery.
Abstract in different language: The work focuses on hand gesture recognition from webcam to control the PC. Solution of problem consists of a skin color detection trained in facial, blob tracking and classification of hand gesture with histogram of oriented gradient descriptor. There is comparation of different options of desriptors and different choices of SVM classifier. The work contents software for collection gestures, training gestures and classification hand gestures from camera.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
cimpa-v.pdfPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
cimpa-o.pdfPosudek oponenta práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
cimpa-p.pdfPrůběh obhajoby práce989,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.