Disertační práce / Dissertations (FEK) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 20
Kunešová, Hana
Vývoj B2C e-commerce v České republice a komparace se zeměmi EU

The dissertation thesis focuses on one of the categories of electronic commerce, specifically B2C e-commerce. The research topic of the dissertation thesis is the development of B2C e-commerce in the Czech Republic and comparison with the European Union member states. The author used&#x...

Martinčík, David
Vliv chování firem na hospodářský cyklus (DSGE přístup)

Thesis focuses on the possibilities how to model the impact of firms' behavior on fluctuation of the economy. At first the dichotomy of contemporary economics is introduced and also the weak spots of mainstream economics are identified...

Petrů, Naděžda
Rodinné podnikání - příležitost a mezigenerační výzva

The present dissertation focuses on the issues of family entrepreneurship and their application in the business environment, primarily in the Czech Republic. The theoretical section of the paper defines the fundamental concept of a family business, family farm, family entrepreneurship and it...

Janeček, Petr
Vliv organizací destinačního mangementu na rozvoj podnikatelských aktivit v regionu

The dissertation thesis "Influence of Destination Management Organizations on the Development of Business Activities in the Region" focuses on the activities of DMOs and their interactions with the tourism service enterprises in the destination. Relationships between destination management organi...

Nosková, Marta
Dopady projektů Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 na místní ekonomický rozvoj

PhD thesis deals with the impacts of the Pilsen - European Capital of Culture 2015 project on the economic development of the Pilsen region. The work deals not only with the effects on the economy of the region as a whole, but also with the impact on business&#x...

Burešová, Veronika
Rozvoj řízení udržitelné výkonnosti výrobních podniků vybranými metodami Performance Management

Author of the submitted PhD thesis follows up the problems associated with management of the sustainable performance level within the medium-sized manufacturing companies operating in the Czech Republic. First of all development of domestic and foreign authors´ perceptions on the main techni...

Vildová, Eliška
Spokojenost zákazníka - předpoklad efektivního řízení podniku cestovního ruchu

The dissertation entitled "Customer Satisfaction A Precondition for the Effective Management of a Tourism Business" focuses on verifying the effect of customer satisfaction on the functioning of a business in the context of a spa organization. The objective of the diss...

Černá, Marie
Hodnocení informačních rizik vybraných subjektů podnikatelské sféry

The dissertation deals with the issue of information risk management. It contains theoretical and practical findings of this area. Information risk management is currently described by various ways. The selected approach depends on the area of interest, specialization and experience of the&#...

Vallišová, Lucie
Koncept integrace aspektů udržitelnosti do systému IAS/IFRS

In the field of financial reporting, as in managing of an entire enterprise, there is a beginning of putting increasing emphasis on the multidimensionality. Besides the economic aspects, the need of taking into account the impact of the enterprise on the environment and society...

Hruška, Zdeněk
Hodnocení vlivu environmentálních daní na podnikatelské subjekty v České republice

The dissertation deals with the issue of environmental taxation and contains new knowledge in both theoretical and practical terms in this area. The issue of environmental taxation is a currently most discussed topic at a global level, therefore the work focuses first on the t...

Vildová, Eliška
Spokojenost zákazníka - předpoklad efektivního řízení podniku cestovního ruchu

The dissertation entitled "Customer Satisfaction A Precondition for the Effective Management of a Tourism Business" focuses on verifying the effect of customer satisfaction on the functioning of a business in the context of a spa organization. The objective of the diss...

Mičudová, Kateřina
Úpadky podniků - využití predikčních modelů

This dissertation deals with the issues of using predictive models in companies. The ability to successfully derive future values of key variables has always belonged with the objects of human interest and has not even avoided the business sector. For several decades, many ec...

Tlučhoř, Jan
Vliv cestovního ruchu na regionální rozvoj

The thesis "The influence of tourism on the development of a region and businesses in that region" is aimed on the mutual relations between external environment and businesses providing services in tourism. With regard on the character of tourism product, the facets of re...

Taušl Procházková, Petra
Podnikatelský inkubátor jako nástroj podpory malého a středního podnikání

Small and medium size entrepreneurs represent a very important group of business subjects in the world economy which fights a number of issues. Most of these problematic factors can be eliminated or lowered by a suitably chosen tool of support of business activities. The autho...

Svoboda, Milan
Oceňování podniku a výzkum predikce pohybu cen jeho akcií

The topic of this dissertation is "Business valuation and its share price movement pre-diction research". The aim of this paper is application of Markov chains to stochastic modelling of short-term prediction of share price movement and applicability of these prediction models for&...

Jiřincová, Milena
Diversity management - trendy a aplikace v podnikové praxi v ČR

The dissertation thesis deals with the concept of diversity management and its utilization in Czech corporate setting. In the theoretical part, there are presented the basic terms, the development of concept of diversity management and its theoretical perception. Diversity management is furt...

Kracík, Lukáš
Řízení portfolia projektů v inovativních podnicích

This doctoral thesis deals with the control of the project portfolio in innovative companies. In organizations, the number of projects related to the endogenous and exogenous changes is steadily increasing. They differ in terms of the contribution to the realization of the strategy,...

Zborková, Jitka
Model podnikového účetnictví udržitelného rozvoje

This dissertation thesis looks into the issue of the sustainable development at the level of enterprises. The sustainable development concept has firstly been discussed and then gradually implemented on the macroeconomic level as a result of the rising problems with the consumption of&#...

Petrtyl, Jan
Využití e-business pro dosažení konkurenční výhody podniků

The dissertation thesis is focused on a current, often discussed topic ? use of infor-mation and communication technologies (ICT) in companies. The author wants to enrich scientific discussion from several points of view. The text is systematically divided: At first, the topical backgro...

Žejdlová, Andrea
Strategické řízení zdravotnického zařízení

The submitted dissertation deals with strategic management of a health care facility. The condition of the current health service is characterised by the growing competition, the increasing demand for health care services, growing requirements of patients and the significant development of m...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 20