Název: Rozpoznávání lidské tváře využitím hloubkových dat a 3D modelu
Další názvy: Face recognition using depth data and 3D model
Autoři: Gruber, Ivan
Vedoucí práce/školitel: Krňoul, Zdeněk
Oponent: Hrúz, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7424
Klíčová slova: 3D data;3D rekonstrukce;tvarovatelný model lidského obličeje;přizpůsobování modelu;klasifikace;rozpoznávání obrazů
Klíčová slova v dalším jazyce: 3D data;3D reconstruction;morphable face model;model fitting;classification;pattern recognition
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na metody získávání, zpracování a následnou klasifikaci trojrozměrných dat tvaru lidského obličeje. Je zde popsán také vhodný algoritmus pro přizpůsobení 3D dat pořízených zařízením Kinect Xbox360 modelu vytvořeného univerzitou v Baselu, který je modifikován pomocí implementace hloubkového ořezu a volnosti v pohybu. Pro přizpůsobení je využit algoritmus simulovaného žíhání, pomocí kterého jsou zpracována reálná data celkem devíti různých osob. Následné klasifikace těchto dat probíhá pomocí tří typů klasifikátorů, z čehož nejlepší výsledky poskytuje SVM klasifikátor.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on methods of capturing, editing and subsequent classification of three-dimensional shape data of a human face. There is also described an algorithm for fitting 3D data captured by device Xbox360 Kinect to model created by University in Basel, which is modified by implementing crop in depth and possibility of movement. Algorithm of simulated is used fitting 3D data. By using this algorithm we compile real data of nine different people. Subsequent classification of these data is made by using three types of classifiers, from which the best results are obtained by SVM classifier.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce5,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
gruber-v.pdfPosudek vedoucího práce509,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
gruber-o.pdfPosudek oponenta práce478,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
gruber-p.pdfPrůběh obhajoby práce231,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7424

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.