Title: Rozpoznávání lidské tváře využitím hloubkových dat a 3D modelu
Other Titles: Face recognition using depth data and 3D model
Authors: Gruber, Ivan
Advisor: Krňoul, Zdeněk
Referee: Hrúz, Marek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7424
Keywords: 3D data;3D rekonstrukce;tvarovatelný model lidského obličeje;přizpůsobování modelu;klasifikace;rozpoznávání obrazů
Keywords in different language: 3D data;3D reconstruction;morphable face model;model fitting;classification;pattern recognition
Abstract: Tato práce se zaměřuje na metody získávání, zpracování a následnou klasifikaci trojrozměrných dat tvaru lidského obličeje. Je zde popsán také vhodný algoritmus pro přizpůsobení 3D dat pořízených zařízením Kinect Xbox360 modelu vytvořeného univerzitou v Baselu, který je modifikován pomocí implementace hloubkového ořezu a volnosti v pohybu. Pro přizpůsobení je využit algoritmus simulovaného žíhání, pomocí kterého jsou zpracována reálná data celkem devíti různých osob. Následné klasifikace těchto dat probíhá pomocí tří typů klasifikátorů, z čehož nejlepší výsledky poskytuje SVM klasifikátor.
Abstract in different language: This thesis is focused on methods of capturing, editing and subsequent classification of three-dimensional shape data of a human face. There is also described an algorithm for fitting 3D data captured by device Xbox360 Kinect to model created by University in Basel, which is modified by implementing crop in depth and possibility of movement. Algorithm of simulated is used fitting 3D data. By using this algorithm we compile real data of nine different people. Subsequent classification of these data is made by using three types of classifiers, from which the best results are obtained by SVM classifier.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce5,7 MBAdobe PDFView/Open
gruber-v.pdfPosudek vedoucího práce509,45 kBAdobe PDFView/Open
gruber-o.pdfPosudek oponenta práce478,4 kBAdobe PDFView/Open
gruber-p.pdfPrůběh obhajoby práce231,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.