Název: Využití optických snímačů v úloze bezkontaktního monitorování lopatek
Další názvy: The use of optical sensors in the non-contact blades monitoring
Autoři: Hajdúk, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Liška, Jindřich
Oponent: Jelínek, Libor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7425
Klíčová slova: parní turbína;lopatka;vibrace;clearance;měřící sondy;optické sondy;sonda s dvojitým paprskem;tip-timing;zpracování signálu
Klíčová slova v dalším jazyce: steam turbine;blade;vibration;clearance;measuring probe;optical probe;dual beam probe;tip-timing;data processing
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o možnosti měření clearance parních turbín pomocí optických sond. V teoretické části jsou nejprve shrnuty informace o konstrukcích parních turbín a o chování parních turbín při provozu. V další části jsou rozebrány možné přistupy měření vibrací a clearance na parní turbíně. Je odůvodněn výběr optických sond pro měření clearance a navrženo několik principů měření. U každého principu je vyhodnocena použitelnost v praxi. V praktické části je popsáno testování optické sondy s jedním a dvěma paprsky na různých standech. Výsledky testů ukazují, že použité konstrukce optických sond jsou funkční, ale je nutné zlepšit přesnost měření zejména jejich kalibrací.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the steam turbines clearance measurement principles using optical probes. In the first theoretical part informations about design of steam turbines and behaviour of turbines in the service are summarized. Then practicable principles of the clearance and vibrations measurement are discussed. The decision why the optical probes have been chosen is explained and several principles using optical probes are suggested. For every single principle the industrial applicability is discussed. In the practical part single beam and dual beam probes are tested and results are evaluated. The results show that used principles using optical probes work properly but in order to achieve better results it is necessary to use especially calibration of the probes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KKY) / Theses (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hajduk.pdfPlný text práce18,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajduk-v.pdfPosudek vedoucího práce363,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajduk-o.pdfPosudek oponenta práce324,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hajduk-p.pdfPrůběh obhajoby práce186,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7425

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.