Název: Vývoj nástroje pro řízení a podporu vyhodnocení experimentů ve středně-rychlostním aerodynamickém tunelu
Další názvy: Development of the tool for control and experiments evaluation support in middle-speed aerodynamic tunnel
Autoři: Chaluš, Michal
Vedoucí práce/školitel: Liška, Jindřich
Oponent: Strnad, Jaromír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7427
Klíčová slova: lopatková mříž;středně rychlostní tunel;řídicí aplikace;tlakové snímače;TwinCAT;LabView
Klíčová slova v dalším jazyce: blade cascade;middle speed tunnel;control application;pressure sensors;TwinCAT;LabView
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vývojem nástroje pro řízení a vyhodnocení experimentů prováděných na testovacím zařízením pro lopatkové mříže. Řídicí aplikace se skládá z ručního ovládání, automatického měření a vizualizace dat. V další části této práce jsou zkoumány dynamické vlastnosti tlakových snímačů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the development of the tool for the control and the analysis of experiments which are carried out on the test stand for blade cascades. The control application consists of the manual control, automatic measurement and data visualization. In the next part of the thesis dynamic features of pressure sensors are researched.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KKY) / Theses (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Chalus.pdfPlný text práce9,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chalus-v.pdfPosudek vedoucího práce375,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chalus-o.pdfPosudek oponenta práce325,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chalus-p.pdfPrůběh obhajoby práce192,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7427

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.