Název: Vývoj úloh vzdálené a virtuální laboratoře založených na technologii HTML 5
Další názvy: Development of remote and virtual laboratory experiments based on HTML 5
Autoři: Skyba, Jan
Vedoucí práce/školitel: Balda, Pavel
Oponent: Čech, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7437
Klíčová slova: Virtuální laboratoř;HTML5;JavaScript;SVG;webové sokety;REX;HMI;trend;posuvník;sloupcový graf;displej
Klíčová slova v dalším jazyce: Virtual laboratory;HTML5;JavaScript;SVG;websockets;REX;HMI;trend;slider;bargraph;display
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá tvorbou vzdálených a virtuálních laboratoří za použití internetové technologie HTML5. V práci je prezentován budoucí standard HTML5, programovací jazyk JavaScript, vektorový grafický formát SVG, řídicí systém REX a tzv. webové sokety. Pomocí těchto nástrojů byly v rámci této práce vyvinuty komponenty, z nichž lze sestavit množství vzdálených a virtuálních laboratoří. Stěžejní část práce je věnována popisu funkcí a možností jednotlivých komponent. Základní z nich je grafický objekt ChartPanel, který slouží k vykreslování obecných (třída AxesPanel) i časových (třída Trend) grafů. Dalšími vyvinutými grafickými objekty jsou Slider (posuvník), BarGraf (sloupcový graf) a Display (displej). Pro praktickou ukázku výše zmíněných grafických objektů byly vytvořeny dvě virtuální laboratoře. První z nich demonstruje možnosti nastavení PID regulátoru s momentovým autotunerem a druhá se zabývá tzv. Smithovým prediktorem. Vyvinuté komponenty jsou dostupné v knihovnách vizualizačních nástrojů REX.UI a REX.UI.CHARTS.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis concerns a creation of remote and virtual laboratories using HTML5 web technology. There are presented several computing technologies such as future standard HTML5, JavaScript programming language, SVG vector graphics format, REX control system and websockets. The new user interface components have been developed using these tools. A variety of remote and virtual laboratories can be built from these components. The main part of this work is dedicated to the description of functions and options of these components. The most complex component of the implemented graphical objects is the ChartPanel, which contains classes for drawing general graphs (AxesPanel) and time graphs (Trend). Other graphical objects developed in this work are Slider BarGraph and Display. These objects are used in the final part of this thesis in order to create two virtual laboratories. The first laboratory demonstrates options of the PID controller with torque autotuner. The second laboratory deals with Smith predictor. Developed components are included into REX.UI and REX.UI.CHARTS visualization libraries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jan_Skyba_A10N0152P.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
skyba-v.pdfPosudek vedoucího práce367,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
skyba-o.pdfPosudek oponenta práce354,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
skyba-p.pdfPrůběh obhajoby práce188,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7437

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.