Název: Aplikace pro automatickou detekci meteorů v souboru astrofotografií velkého rozsahu
Další názvy: An application for automatic meteor detection in a large astrophotography dataset
Autoři: Fajfr, Martin
Vedoucí práce/školitel: Pirner, Ivan
Oponent: Hrúz, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7444
Klíčová slova: meteor;počítačové vidění;Houghova transformace;optický tok;OpenCV;Qt
Klíčová slova v dalším jazyce: meteor;computer vision;Hough transform;optical flow;OpenCV;Qt
Abstrakt: Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která bude nasazena v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově, kde bude využita pro automatickou detekci meteorů na snímcích noční oblohy. Tato aplikace má za úkol usnadnit práci pracovníkům akademického ústavu, kteří nyní prohlížejí každý snímek zvlášť a hledají zachycené meteory. Součástí práce je úvod do reprezentace obrazových dat výpočetní technikou a seznámení s některými metodami počítačového vidění. Hlavní část práce je věnována návrhu metody pro hledání meteorů v obraze s použitím metod počítačového vidění. Tato metoda je programově implementována v uživatelské aplikaci a následně testována na množině dat velkého rozsahu. Aplikaci mají k dispozici pro použití a testování pracovníci akademického ústavu. Na závěr práce je uvedena úspěšnost navržené metody a srovnání s již existující metodou pro hledání čar v obraze.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this work is to create an application that will be used at the Astronomical Institute of the Academy of sciences of the Czech Republic in Ondřejov, where it will be used for an automatic detection of meteors on the photos of the night sky. The goal of this application is to facilitate the work of Institute employees, because up until now the employees had to look for the meteors in each photo separately. A part of this work is an introduction to the representation of the pictures in computer science. Next part is an introduction to some of the methods of computer vision. The main part is focused on creation of a method for finding meteors in the image using the computer vision techniques. This method is implemented in a user application and it is tested on large astrophotography dataset. The application is available to the Institute workers and currently is being tested by them. The success rate of this new method is provided at the end of this work and the new method is compared with already existing method for finding lines in the image.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
FajfrDP.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fajfr-v.pdfPosudek vedoucího práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fajfr-o.pdfPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fajfr-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7444

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.