Title: Aplikace pro automatickou detekci meteorů v souboru astrofotografií velkého rozsahu
Other Titles: An application for automatic meteor detection in a large astrophotography dataset
Authors: Fajfr, Martin
Advisor: Pirner, Ivan
Referee: Hrúz, Marek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7444
Keywords: meteor;počítačové vidění;Houghova transformace;optický tok;OpenCV;Qt
Keywords in different language: meteor;computer vision;Hough transform;optical flow;OpenCV;Qt
Abstract: Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která bude nasazena v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově, kde bude využita pro automatickou detekci meteorů na snímcích noční oblohy. Tato aplikace má za úkol usnadnit práci pracovníkům akademického ústavu, kteří nyní prohlížejí každý snímek zvlášť a hledají zachycené meteory. Součástí práce je úvod do reprezentace obrazových dat výpočetní technikou a seznámení s některými metodami počítačového vidění. Hlavní část práce je věnována návrhu metody pro hledání meteorů v obraze s použitím metod počítačového vidění. Tato metoda je programově implementována v uživatelské aplikaci a následně testována na množině dat velkého rozsahu. Aplikaci mají k dispozici pro použití a testování pracovníci akademického ústavu. Na závěr práce je uvedena úspěšnost navržené metody a srovnání s již existující metodou pro hledání čar v obraze.
Abstract in different language: The goal of this work is to create an application that will be used at the Astronomical Institute of the Academy of sciences of the Czech Republic in Ondřejov, where it will be used for an automatic detection of meteors on the photos of the night sky. The goal of this application is to facilitate the work of Institute employees, because up until now the employees had to look for the meteors in each photo separately. A part of this work is an introduction to the representation of the pictures in computer science. Next part is an introduction to some of the methods of computer vision. The main part is focused on creation of a method for finding meteors in the image using the computer vision techniques. This method is implemented in a user application and it is tested on large astrophotography dataset. The application is available to the Institute workers and currently is being tested by them. The success rate of this new method is provided at the end of this work and the new method is compared with already existing method for finding lines in the image.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FajfrDP.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
fajfr-v.pdfPosudek vedoucího práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
fajfr-o.pdfPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
fajfr-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.