Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNoháčová, Lucie
dc.contributor.authorJílek, David
dc.contributor.refereeŠafařík, Miroslav
dc.date.accepted2013-05-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:53Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:53Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier47387
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7446
dc.description.abstractV této práci jsem rozebral, popsal a zhodnotil aktuálně používané druhy provozování uzlů distribuční soustavy elektrické energie v ČR. Podrobněji jsem se přitom zaměřil na hladinu vysokého napětí a zde realizoval výpočty zemních poruch. Na základě výpočtů a získaných informací jsem provedl porovnání typů sítí z hlediska výhodnosti, velikosti poruch a spolehlivosti.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47387-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsíť s přímo uzemněným bodemcs
dc.subjectsíť s izolovaným bodemcs
dc.subjectsíť s nepřímo uzemněným bodemcs
dc.subjectPetersenova tlumivkacs
dc.subjectuzemňovací odporníkcs
dc.subjectzemní spojenícs
dc.subjectjednofázový zkratcs
dc.subjectkompenzacecs
dc.subjectporuchový proudcs
dc.subjectelektrizační soustavacs
dc.subjectpřenosová soustavacs
dc.subjectdistribuční soustavacs
dc.subjectpracovní uzelcs
dc.subjecttransformátorcs
dc.subjectvinutícs
dc.titleZpůsoby provozování uzlů elektrických sítícs
dc.title.alternativeWays of earthing zero point operation of electrial networksen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this thesis, I analyzed, described and evaluated the currently used types of the transmission networks in the Czech Republic. Moreover, I focused on the high voltage level in more detail and here I performed the calculations of the single-phased earth faults. Thanks to the calculations and obtained information I made a comparison of the types of the transmission systems based on their advantage, size of the faults and reliability.en
dc.subject.translatednetwork with directly earthed pointen
dc.subject.translatednetwork with isolated pointen
dc.subject.translatednetwork with indirectly earthed pointen
dc.subject.translatedPetersen-suppressoren
dc.subject.translatedearthing resistoren
dc.subject.translatedearth faulten
dc.subject.translatedone-phase-short-circuiten
dc.subject.translatedcompensationen
dc.subject.translatedfault currenten
dc.subject.translatedelectricity systemen
dc.subject.translatedtransmission systemen
dc.subject.translateddistribution systemen
dc.subject.translatedoperational nodeen
dc.subject.translatedtransformeren
dc.subject.translatedwindingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DavidJilek_DiplomovaPrace.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
047387_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce404,76 kBAdobe PDFView/Open
047387_oponent.pdfPosudek oponenta práce272,94 kBAdobe PDFView/Open
047387_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.