Disertační práce / Dissertations (FPE) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 30
Bednář, Vít
On-line experimenty při výuce fyziky na základní škole

My dissertation thesis deals with possibilities of usage of on-line experiments in physics. It briefly characterizes Vernier, PASCO and NeuLog educational systems. On a theoretical level of this dissertation, it describes the didactic transformation of teaching physics from transmissive-instructive mo...

Vochozka, Vladimír
Multimediální výuka fyziky

The dissertation deals with the possibilities of multimedia teaching of Physics. The main trends in this area include 3D models and simulations, video experiments, video recordings of physical tasks, physical measurements with a smart mobile phone, and thermal camera observations. In t...

Zelenková, Věra
Činnost českých spisovatelů v období Protektorátu Čechy a Morava a výklad této problematiky v hodinách literární výchovy

The dissertation is divided into two main parts: literary-historical and didactic. They are preceded by a shorter chapter related to the methodology and philosophical position of the researcher, based on which the material gained has been processed. The aim of individual chapters ...

Prusíková, Lenka
Astronomové působící na území České republiky a možnosti začlenění poznatků o nich do výuky na ZŠ

We have been living in the era of great development on the field of science and technology. We have made big steps especially in the nuclear physics, electronics and astronomy. But we can see lots of successful work in the astronomy in the past also. Astronomers trie...

Mainz, Denis
Vliv projektového vyučování v předmětu Informační a komunikační technologie na žáky středních škol

Preparation of students for their future profession in a technically oriented jobs is one of the main strategies of educational secondary vocational and technically oriented schools and apprentice centers. The success of graduates from technical schools focused on the labor market also ...

Plzák, Jan
Využití fantasy a sci-fi literatury a filmu ve výuce fyziky

The disertation is dealing with physical analysis of literary and film sci-fi extracts. It~includes presentation usable in the science lessons at secondary schools. The survey mapping awarenes of sci-fi films and literature was carried out for the purpose of~choosing and focusing the pr...

Slánská, Dana
Nové pohledy na výuku počítačové grafiky a multimédií

Content of the dissertation is focused on finding new, modern approaches to teaching computer graphics and multimedia across the levels of the schools. At the time of entering the work, the learning content of these subjects at Czech schools geared primarily to familiarize&#...

Filipi, Zbyněk
Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu

The thesis deals with the research on the influence of selected factors on the development of computer literacy, which is backed by studying e-course. For investigation have been selected undergraduate course in which skills useful when writing theses are developed. Its content also...

Krotký, Jan
Nové formy tvorby multimediálních učebnic

The dissertation is dedicated to a research of structure and structure components in electronic, multimedia and interactive textbooks for primary schools. The author uses J. Průcha methodology (1998) to measure educational facilities of classical textbooks. Prior its application, the method is&#x...

Simbartl, Petr
Validace interaktivních učebnic pro základní školy

The use of digital technologies pervades many fields and the area of education is no case apart. The aim is to analyse the influence of interactive textbooks on teaching. These textbooks are often complied based on the original paper version and are extended by multimedia ...

Boccou Kestřánková, Marie
Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince

This thesis examines theatre pedagogy (MJT) which utilizes elements of theatre to achieve language-teaching objectives (i.e., the development of language skills and communication competency for foreigners learning Czech as a second language). This includes not only a presentation of the method&#x...

Aichinger, Daniel
Mezioborový výukový koncept akustiky a digitálního zpracování zvukového signálu

Acoustics at secondary level schools in Czech Republic in present days is being taught as an appendix of the physics lessons dealing vibrations and waves. There are of course still many themes related to sound being taught in other school subjects. However this happens often&#...

Kratochvíl, Pavel
Počítačové modely pro výuku elektroniky

The contents of my disertation is a complex analysis of using models in teaching electronics at technical secondary schools. It provides the evaluation of freeware as well as commercial software for simulation of physical processes on basis of their mathematical interpretation&#...

Lukášová, Jitka
Analýza příčin neporozumění v řečové dovednosti poslech \nl{}s porozuměním v češtině jako cizím jazyku

The dissertation thesis analyses the process of listening comprehension with a special focus on causes of misunderstanding in Czech as a foreign language based on the material of Slavish language users. It summarizes the branch development from the sixties of the 20th century with&...

Spěváčková, Martina
Synonymie ve vyjadřování žáků základní školy

Our main objective was to assess the pupils` ability to use synonymous expressions, available within the Czech lexical system, in creative writing assignments. Through an analysis of sixty writing compositions, we obtained 7071 occurrences of lexical units. Lexical units were divided i...

Chýlová, Helena
Purismus 20. století z hlediska jazykové výchovy

The thesis presents a topic which is actual even in our current time period, analyzes influence of language purism in language education in Czech language. Firstly there are defined and characterized types of language purism and its short history in Czech language including overvie...

Málková, Jitka
Mluvený projev učitele ve výukové komunikaci na 2. stupni základní školy

The work provides an actual view of communication at school with the effort to contribute to the actual state of knowledge in this field. It deals with the spoken Czech language presented by teachers during the time of school courses, especially in education dialogues. The...

Huclová, Miroslava
Projekty ve výuce informatiky

The thesis is focused on the integration of design methods and projects in the educational field of Information and Communication Technologies for Basic Education. The theoretical basis for the integration of design methods in pedagogy, psychology and educational information and communications&#x...

Kéhar, Ota
Katalogy astronomických objektů na webových stránkách Astronomia a jejich použití ve školách

In the thesis I deal with usage of catalogs of astronomical objects in the education process.

Šíp, Martin
Historický román 60. let ve výuce literatury na střední škole

This doctoral thesis aims to characterise the development of the Czech or Czechoslovak historical novel of the 1960s and to describe its application in the teaching of Czech literature at secondary school. In the first - theoretical - part, the characteristics of historical p...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 30