Název: Analyzujte spotřebu energie pro residenční oblast a navrhněte možnost snížení spotřeby energie
Další názvy: Analyze consumption energy and sources for residence place and design reduction of energy consumtion
Autoři: Kužel, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Vostracký, Zdeněk
Liďáková, Jana
Vostracký, Jan
Oponent: Kadera, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7451
Klíčová slova: spotřeba energie;elektrický kotel;tepelné čerpadlo;kotel na tuhá paliva;rekuperace odpadní vody;tepelná ztráta;termostat
Klíčová slova v dalším jazyce: energy consumption;electric boiler;heat pump;solid fuel boiler;waste water recuperation;thermal loss;thermostat
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá možnými způsoby, jak vytápět konkrétní rodinný domek a energeticky náročnými spotřebiči. V další části je popsána aktivní a pasivní rekuperace vzduchu včetně rekuperace teplé odpadní vody. Součástí je též návrh tepelného výměníku odpadní vody. Poté je proveden výpočet tepelných ztrát před a po zaizolování rodinného domku a následuje návrh tepelného čerpadla a elektrického kotle. Poslední části specifikuje tepelné ztráty jednotlivých místností.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with possible ways to heat a specific family house and with energy consuming appliances. The next section describes the active and passive air recovery, including waste water heat recovery. It also includes a propsal of a heat recovery unit. The next section brings a calculation of heat losses prior and after the insulation of the family house, followed by a proposal of a heat pump and an electric boiler. The final part specifies heat losses of the individual rooms of the house.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kuzel_Jiri_E11N0161P.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053625_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053625_oponent.pdfPosudek oponenta práce330,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053625_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7451

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.