Title: Analyzujte spotřebu energie pro residenční oblast a navrhněte možnost snížení spotřeby energie
Other Titles: Analyze consumption energy and sources for residence place and design reduction of energy consumtion
Authors: Kužel, Jiří
Advisor: Vostracký, Zdeněk
Liďáková, Jana
Vostracký, Jan
Referee: Kadera, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7451
Keywords: spotřeba energie;elektrický kotel;tepelné čerpadlo;kotel na tuhá paliva;rekuperace odpadní vody;tepelná ztráta;termostat
Keywords in different language: energy consumption;electric boiler;heat pump;solid fuel boiler;waste water recuperation;thermal loss;thermostat
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá možnými způsoby, jak vytápět konkrétní rodinný domek a energeticky náročnými spotřebiči. V další části je popsána aktivní a pasivní rekuperace vzduchu včetně rekuperace teplé odpadní vody. Součástí je též návrh tepelného výměníku odpadní vody. Poté je proveden výpočet tepelných ztrát před a po zaizolování rodinného domku a následuje návrh tepelného čerpadla a elektrického kotle. Poslední části specifikuje tepelné ztráty jednotlivých místností.
Abstract in different language: This thesis deals with possible ways to heat a specific family house and with energy consuming appliances. The next section describes the active and passive air recovery, including waste water heat recovery. It also includes a propsal of a heat recovery unit. The next section brings a calculation of heat losses prior and after the insulation of the family house, followed by a proposal of a heat pump and an electric boiler. The final part specifies heat losses of the individual rooms of the house.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kuzel_Jiri_E11N0161P.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
053625_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,46 kBAdobe PDFView/Open
053625_oponent.pdfPosudek oponenta práce330,03 kBAdobe PDFView/Open
053625_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.