Název: Mechanismus částečných výbojů v izolačních kapalinách
Další názvy: Partial discharges mechanism in insulating fluids
Autoři: Grubr, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Pihera, Josef
Oponent: Trnka, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7463
Klíčová slova: částečné výboje;výbojová činnost;degradační mechanismus;izolační kapaliny
Klíčová slova v dalším jazyce: partial discharge;partial discharge activities;degradation mechanism;insulating liquids
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na problematiku výbojové činnosti v izolačních kapalinách. Jsou zde popsány vlivy výbojové činnosti na tento systém. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části.První část se zaměřuje na vznik a popis částečných výbojů obecně. V druhé části jsou popsány kapalné izolanty, které jsou používané v oblasti energetických zařízení a jejich výbojová činnost. Třetí část je věnována ověření a vlivu výbojové činnosti na kapalný izolační systém a odzkoušení měřicím přístrojem. V poslední čtvrté kapitole jsou uvedeny příklady použití a vyhodnocení částečných výbojů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with partial discharge activities in insulation liquid system. There are described effects of discharge activities on this system. Thesis is divided into four main parts. The first part deals with generation partial discharge and described them. The second chapter describes the liquid insulating system, which are used in energy equipment and their discharge activity. The third chapter deals with verification activities and the influence of liquid insulation system and their testing. The last chapter described examples of the use and testing of partial discharges.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP 2013 Tomas Grubr.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053638_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053638_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053638_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7463

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.