Title: Metalografické výbrusy materiálů a struktur v elektronice
Other Titles: Metallographic cross-sections of materials and structures in electronics
Authors: Palkoska, Jan
Advisor: Řeboun, Jan
Referee: Džugan, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7466
Keywords: materiálografie;výbrus;vzorek;příprava;elektronické prvky
Keywords in different language: materialography;cross-section;specimen;preparation;electronic components
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku materiálografické přípravy elektronických prvků. V práci jsou uvedeny základní dostupné materiály a produkty, které jsou vhodné pro materiálorafickou přípravu elektronických prvků. Dále je popsán celkový průběh přípravy a zacházení s vybavením. V práci jsou také uvedeny zjištěné doporučené postupy pro správnou přípravu různých elektronických prvků. V praktické části práce byly vyzkoušeny některé přístupy pro správnou tvorbu materiálografických výbrusů a výsledky zdokumentovány pomocí mikroskopu připojeného ke stolnímu počítači.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on materialographic preparation of electronic components. The thesis introduces the available basic materials and products that are suitable for the materialographic preparation of electronic components. There is also described the overall process of preparation and proper handling with the equipment. The thesis also introduces recommended procedures for the proper preparation of various electronic components. In the practical part of the thesis, there were tested some approaches for proper preparation of materialographic cross-sections and the results were documented using a microscope connected to a desktop computer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Palkoska.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFView/Open
V_Palkoska.pdfPosudek vedoucího práce656,44 kBAdobe PDFView/Open
053641_oponent.pdfPosudek oponenta práce367,12 kBAdobe PDFView/Open
053641_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce222,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.