Název: Metalografické výbrusy materiálů a struktur v elektronice
Další názvy: Metallographic cross-sections of materials and structures in electronics
Autoři: Palkoska, Jan
Vedoucí práce/školitel: Řeboun, Jan
Oponent: Džugan, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7466
Klíčová slova: materiálografie;výbrus;vzorek;příprava;elektronické prvky
Klíčová slova v dalším jazyce: materialography;cross-section;specimen;preparation;electronic components
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku materiálografické přípravy elektronických prvků. V práci jsou uvedeny základní dostupné materiály a produkty, které jsou vhodné pro materiálorafickou přípravu elektronických prvků. Dále je popsán celkový průběh přípravy a zacházení s vybavením. V práci jsou také uvedeny zjištěné doporučené postupy pro správnou přípravu různých elektronických prvků. V praktické části práce byly vyzkoušeny některé přístupy pro správnou tvorbu materiálografických výbrusů a výsledky zdokumentovány pomocí mikroskopu připojeného ke stolnímu počítači.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on materialographic preparation of electronic components. The thesis introduces the available basic materials and products that are suitable for the materialographic preparation of electronic components. There is also described the overall process of preparation and proper handling with the equipment. The thesis also introduces recommended procedures for the proper preparation of various electronic components. In the practical part of the thesis, there were tested some approaches for proper preparation of materialographic cross-sections and the results were documented using a microscope connected to a desktop computer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jan_Palkoska.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
V_Palkoska.pdfPosudek vedoucího práce656,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053641_oponent.pdfPosudek oponenta práce367,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053641_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce222,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7466

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.