Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŘeboun, Jancs
dc.contributor.authorPalkoska, Jancs
dc.contributor.refereeDžugan, Tomášcs
dc.date.accepted2013-05-28cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:54Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:54Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-09cs
dc.identifier53641cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7466
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na problematiku materiálografické přípravy elektronických prvků. V práci jsou uvedeny základní dostupné materiály a produkty, které jsou vhodné pro materiálorafickou přípravu elektronických prvků. Dále je popsán celkový průběh přípravy a zacházení s vybavením. V práci jsou také uvedeny zjištěné doporučené postupy pro správnou přípravu různých elektronických prvků. V praktické části práce byly vyzkoušeny některé přístupy pro správnou tvorbu materiálografických výbrusů a výsledky zdokumentovány pomocí mikroskopu připojeného ke stolnímu počítači.cs
dc.format93cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmateriálografiecs
dc.subjectvýbruscs
dc.subjectvzorekcs
dc.subjectpřípravacs
dc.subjectelektronické prvkycs
dc.titleMetalografické výbrusy materiálů a struktur v elektronicecs
dc.title.alternativeMetallographic cross-sections of materials and structures in electronicsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on materialographic preparation of electronic components. The thesis introduces the available basic materials and products that are suitable for the materialographic preparation of electronic components. There is also described the overall process of preparation and proper handling with the equipment. The thesis also introduces recommended procedures for the proper preparation of various electronic components. In the practical part of the thesis, there were tested some approaches for proper preparation of materialographic cross-sections and the results were documented using a microscope connected to a desktop computer.en
dc.subject.translatedmaterialographyen
dc.subject.translatedcross-sectionen
dc.subject.translatedspecimenen
dc.subject.translatedpreparationen
dc.subject.translatedelectronic componentsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Palkoska.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFView/Open
V_Palkoska.pdfPosudek vedoucího práce656,44 kBAdobe PDFView/Open
053641_oponent.pdfPosudek oponenta práce367,12 kBAdobe PDFView/Open
053641_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce222,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.