Název: Modelování vf zařízení
Další názvy: High frequency devices modelling
Autoři: Brtna, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Pánek, David
Oponent: Kotlan, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7467
Klíčová slova: TE vlny;TM vlny;TEM vlny;vlnová rovnice;Helmholtzova rovnice;FEM;VF modelování
Klíčová slova v dalším jazyce: TE waves;TM waves;TEM waves;wave equation;Helmholtz equation;FEM;HF modelling
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření modulu v jazyce XML zakomponovatelného do programu Agros2D. Tento modul rozšiřuje program Agros2D o schopnost modelování vysokofrekvenčních zařízení, kterými se dominantně šíří transverzálně magnetické (TM) vlny.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of the master's thesis was creation of modul in XML language intagrable into Agros2D application. The module extends the capabilities of Agros2D by high frequency devices modeling in which is dominant transverse magnetic (TM) waves propagation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Modelovani vf zarizeni.pdfPlný text práce4,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053642_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053642_oponent.pdfPosudek oponenta práce431,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053642_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7467

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.