Title: Vlastnosti permanentních magnetů
Other Titles: Permanent Magnet Properties
Authors: Šerý, Martin
Advisor: Hruška, Karel
Referee: Světlík, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7487
Keywords: magnet;feromagnetické látky;neodymový magnet;SmCo magnet;FEMM
Keywords in different language: magnet;ferromagnetic materials;neodymium magnet;SmCo magnet;FEMM
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje vlastnostem permanentních magnetů. První část popisuje chování látek v magnetickém poli a především se věnuje feromagnetickým materiálům, které se využívají pro výrobu permanentních magnetů. V druhé části je vytvořen stručný přehled materiálů, které se dnes používají pro výrobu permanentních magnetů. Třetí část se věnuje návrhu a tvorbě modelů solenoidu a vybraných magnetů v programu FEMM. Poslední část je zaměřena na simulaci zatížení magnetů reálným magnetickým polem a určení ztrát, které v magnetech vznikají.
Abstract in different language: This master thesis deals with permanent magnet properties. The first part describes the behaviour of materials in the magnetic field and mainly focuses on ferromagnetic materials which are used in manufacturing permanent magnets. The second part contains a brief overview of materials which are used nowadays for the production of permanent magnets. The third part is focused on designing and creation of models of solenoid and selected magnets in FEMM. The last part is concerned with the simulation of magnets under load by a real magnetic field and calculation of total eddy current losses in the magnets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_SERY.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
053665_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce365,19 kBAdobe PDFView/Open
053665_oponent.pdfPosudek oponenta práce317,71 kBAdobe PDFView/Open
053665_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.