Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHruška, Karel
dc.contributor.authorŠerý, Martin
dc.contributor.refereeSvětlík, Pavel
dc.date.accepted2013-05-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:31:06Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:31:06Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-06
dc.identifier53665
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7487
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje vlastnostem permanentních magnetů. První část popisuje chování látek v magnetickém poli a především se věnuje feromagnetickým materiálům, které se využívají pro výrobu permanentních magnetů. V druhé části je vytvořen stručný přehled materiálů, které se dnes používají pro výrobu permanentních magnetů. Třetí část se věnuje návrhu a tvorbě modelů solenoidu a vybraných magnetů v programu FEMM. Poslední část je zaměřena na simulaci zatížení magnetů reálným magnetickým polem a určení ztrát, které v magnetech vznikají.cs
dc.format57 s. (60 301 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmagnetcs
dc.subjectferomagnetické látkycs
dc.subjectneodymový magnetcs
dc.subjectSmCo magnetcs
dc.subjectFEMMcs
dc.titleVlastnosti permanentních magnetůcs
dc.title.alternativePermanent Magnet Propertiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master thesis deals with permanent magnet properties. The first part describes the behaviour of materials in the magnetic field and mainly focuses on ferromagnetic materials which are used in manufacturing permanent magnets. The second part contains a brief overview of materials which are used nowadays for the production of permanent magnets. The third part is focused on designing and creation of models of solenoid and selected magnets in FEMM. The last part is concerned with the simulation of magnets under load by a real magnetic field and calculation of total eddy current losses in the magnets.en
dc.subject.translatedmagneten
dc.subject.translatedferromagnetic materialsen
dc.subject.translatedneodymium magneten
dc.subject.translatedSmCo magneten
dc.subject.translatedFEMMen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_SERY.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
053665_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce365,19 kBAdobe PDFView/Open
053665_oponent.pdfPosudek oponenta práce317,71 kBAdobe PDFView/Open
053665_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.