Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanák, Martin
dc.contributor.authorBrabcová, Anna
dc.contributor.refereeDittrich, Michal
dc.date.accepted2013-06-05
dc.date.accessioned2014-02-06T12:31:27Z
dc.date.available2011-12-12cs
dc.date.available2014-02-06T12:31:27Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier51625
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7498
dc.description.abstractPráce s názvem "Právní otázky zaměstnávání cizinců" si klade za cíl přiblížit problematiku zaměstnávání cizinců na našem území. První kapitola pojednává o právních pramenech zaměstnávání cizinců na mezinárodní, evropské a vnitrostátní úrovni. Druhá kapitola se zabývá základními pojmy v této oblasti, problematikou povolení k zaměstnání, osobami se zvláštním režimem povolení k zaměstnání a instituty zelenou a modrou kartou. Ve třetí kapitole je pojednáno o zprostředkování zaměstnání, agenturách práce, a o zvláštnostech agenturního zaměstnávání s ohledem na zaměstnávání cizích státních příslušníků. Čtvrtá kapitola pojednává o nelegální práci,jedné z jejích forem nazvané švarcsystém a o souvisejících přestupcích, správních deliktech a trestných činech. V páté kapitole jsou rozebrány právní prameny a podmínky pohybu, pobytu a zaměstnávání obyvatel EU, EHP a Švýcarska. V šesté kapitole jsou popsány nejdůležitější judikáty související se zaměstnáváním cizinců a v poslední části jsou navrženy změny de lege ferenda.cs
dc.format56 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzaměstnávání cizincůcs
dc.subjectnelegální prácecs
dc.subjectvolný pohyb a pobytcs
dc.subjectšvarcsystémcs
dc.subjectagenturní zaměstnávánícs
dc.subjectmodrá kartacs
dc.subjectzelená kartacs
dc.titlePrávní otázky zaměstnávání cizincůcs
dc.title.alternativeLegal issues relating to the employment of foreignersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this diploma thesis is Legal Issues Relating to the Employment of Foreigner. First part of this thesis is an intorduction to the topic, description of aims and information about particular parts of thesis. In second chapter are described international, european and czech sources of law connected with the employment of citizens from so called third countries. The third part is focused on the work permit and the way of its achievement and also on special work permits such as Green and Blue Card. Fourth part is devoted to matters of employment agencies with regard to foreign workers. In fifth part is described an illegal employment of foreigners and special type of this employment called švarcsystem as well as procedures carried out by executional authorities and most usual faults in this branch. The sixth part attempted to look at legal sources of the employment of citizenc from European Union, European Economic Area and Switzerland. In seventh one are highlighted the most important judgments connected with this topic and in last chapter are suggested some improvements de lege ferenda.en
dc.subject.translatedemployment of foreignersen
dc.subject.translatedillegal employmenten
dc.subject.translatedfree movement and residenceen
dc.subject.translatedšvarcsystemen
dc.subject.translatedagency employmenten
dc.subject.translatedblue carden
dc.subject.translatedgreen carden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Anna Brabcova.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Brabcova-1.pdfPosudek vedoucího práce976,04 kBAdobe PDFView/Open
Brabcova-2.pdfPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Brabcova Anna.pdfPrůběh obhajoby práce407,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7498

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.