Název: Postavení rady zaměstnanců a odborové organizace v pracovněprávních vztazích
Další názvy: The position of works councils and trade unions in labor relations
Autoři: Říhová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Dittrich, Michal
Oponent: Janák, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7511
Klíčová slova: vývoj odborového sdružování;kolektivní pracovní právo;subjekty kolektivního pracovního práva;odborová organizace;rada zaměstnanců;kolektivní vyjednávání;kolektivní smlouva;kolektivní spory;stávka;výluka
Klíčová slova v dalším jazyce: development of trade union association;collective labor law;entities of collective labor law;trade unions;works councils;collective bargaining;collective agreement;collective disputes;strike;lockout
Abstrakt: Práce objasňuje postavení rady zaměstnanců a odborové organizace v pracovně právních vztazích České republiky i s ohledem na mezinárodní právo a právo Evropské unie. Zaměřuje se na historii odborového sdružování, vývoj sdružování po sametové revoluci, subjekty kolektivního pracovního práva. Řeší také úlohu odborových organizací při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis clarifies the position of works councils and trade unions in the labor relations of the Czech Republic with regard to international law and European Union law. It is focused on the history of trade union association, on development of association after the Velvet Revolution and on collective labor law. It also addresses the role of trade unions in collective bargaining and collective agreements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA-PRACE-MARTINA-RIHOVA.pdfPlný text práce836,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rihova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rihova-2.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rihova Martina.pdfPrůběh obhajoby práce420,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7511

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.