Title: Postavení rady zaměstnanců a odborové organizace v pracovněprávních vztazích
Other Titles: The position of works councils and trade unions in labor relations
Authors: Říhová, Martina
Advisor: Dittrich, Michal
Referee: Janák, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7511
Keywords: vývoj odborového sdružování;kolektivní pracovní právo;subjekty kolektivního pracovního práva;odborová organizace;rada zaměstnanců;kolektivní vyjednávání;kolektivní smlouva;kolektivní spory;stávka;výluka
Keywords in different language: development of trade union association;collective labor law;entities of collective labor law;trade unions;works councils;collective bargaining;collective agreement;collective disputes;strike;lockout
Abstract: Práce objasňuje postavení rady zaměstnanců a odborové organizace v pracovně právních vztazích České republiky i s ohledem na mezinárodní právo a právo Evropské unie. Zaměřuje se na historii odborového sdružování, vývoj sdružování po sametové revoluci, subjekty kolektivního pracovního práva. Řeší také úlohu odborových organizací při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv.
Abstract in different language: This thesis clarifies the position of works councils and trade unions in the labor relations of the Czech Republic with regard to international law and European Union law. It is focused on the history of trade union association, on development of association after the Velvet Revolution and on collective labor law. It also addresses the role of trade unions in collective bargaining and collective agreements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA-PRACE-MARTINA-RIHOVA.pdfPlný text práce836,27 kBAdobe PDFView/Open
Rihova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Rihova-2.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Rihova Martina.pdfPrůběh obhajoby práce420,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7511

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.