Title: Orgány inspekce práce a jejich úloha při řešení přestupků a správních deliktů na úseku zaměstnanosti
Other Titles: Labor inspection authorities and their role in dealing with offenses and administrative delicts in the area of employment
Authors: Slabý, Otto
Advisor: Hromada, Miroslav
Referee: Lindová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7512
Keywords: inspekce práce;přestupky;správní delikty;zákon o zaměstnanosti;cizinci;nelegální práce;pobyt cizinců;zaměstnávání cizinců;práce
Keywords in different language: labor inspection authorities;offenses;administrative delicts;unemployment law;foreingers;illegal work;residence of foreigners;foreign employment;job
Abstract: Práce je rozdělena na tři části. První část pojednává o Inspekci práce. Druhá část se zabývá kontrolou, kterou inspekce práce provádí. Závěr práce je směřován k nelegálnímu zaměstnávání.
Abstract in different language: The dissertation deals with labor inspection and its effect by Labor Inspection which came into existence 1. 1. 2012 through the mediation of the law number 251/2005. Since 1. 1. 2012 the labor inspection authority controls besides other things compliance with the unemployment law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organy inspekce prace a jejich uloha pri reseni prestupku a spravnich deliktu na useku zamestnanosti.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
Slaby-1.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Slaby-2.pdfPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Slaby Otto.pdfPrůběh obhajoby práce355,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.