Název: Orgány inspekce práce a jejich úloha při řešení přestupků a správních deliktů na úseku zaměstnanosti
Další názvy: Labor inspection authorities and their role in dealing with offenses and administrative delicts in the area of employment
Autoři: Slabý, Otto
Vedoucí práce/školitel: Hromada, Miroslav
Oponent: Lindová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7512
Klíčová slova: inspekce práce;přestupky;správní delikty;zákon o zaměstnanosti;cizinci;nelegální práce;pobyt cizinců;zaměstnávání cizinců;práce
Klíčová slova v dalším jazyce: labor inspection authorities;offenses;administrative delicts;unemployment law;foreingers;illegal work;residence of foreigners;foreign employment;job
Abstrakt: Práce je rozdělena na tři části. První část pojednává o Inspekci práce. Druhá část se zabývá kontrolou, kterou inspekce práce provádí. Závěr práce je směřován k nelegálnímu zaměstnávání.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation deals with labor inspection and its effect by Labor Inspection which came into existence 1. 1. 2012 through the mediation of the law number 251/2005. Since 1. 1. 2012 the labor inspection authority controls besides other things compliance with the unemployment law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Organy inspekce prace a jejich uloha pri reseni prestupku a spravnich deliktu na useku zamestnanosti.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slaby-1.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slaby-2.pdfPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slaby Otto.pdfPrůběh obhajoby práce355,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7512

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.