Title: Kolektivní vyjednávání a řešení sporů z kolektivního vyjednávání
Other Titles: Collective bargaining and resolutions of disputes of collective bargaining
Authors: Špendlíček, Ondřej
Advisor: Kostadinovová, Ilona
Referee: Kolaříková, Dana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7513
Keywords: kolektivní pracovní právo;kolektivní vyjednávání;odbory;spory z kolektivního vyjednávání;řešení kolektivních pracovních sporů;právo na stávku;zákon o stávce a výluce
Keywords in different language: collective labor law;collective bargaining;trade unions;solving disputes of colective bargainning;collective bargaining in UK;right to strike;bill of strikes and closures
Abstract: Práce se zabývá legislativním rámcem kolektivního vyjednávání a sporů z kolektivního vyjednávání. Okrajově se věnuje se historickému vývoji kolektivního pracovního práva a kolektivnímu vyjednávání. Hlavní část práce je věnována rozboru de lege lata zákonné struktuře ovlivňující dané téma, včetně pramenů práva souvisejících se svobodou sdružování, kolektivního vyjednávání a práva na kolektivní akce. Pomocí studia platné právní úpravy, včetně souvisejících novelizací a vydaných judikatorních rozhodnutí se čtenáři snaží přiblížit problematiku kolektivního vyjednávání. Součástí práce je rozbor kolektivního vyjednávání, subjektů kolektivního vyjednávání, prostředků řešení sporů z kolektivního vyjednávání, včetně krajních prostředků, kterými jsou právo na stávku a výluku. Přidanou hodotou práce je rozbor věcného záměru zákona o stávce a výluce a rozbor zákoného rámce kolektivního vyjednávání ve Velké Británii.
Abstract in different language: Thesis deals with collective bargaining and resolutions of disputes of collective bargaining, including de lege lata analysis of legal background of collective bargaining and solving of disputes of collective bargaining in Czech Republic. Thesis describes historical progress of collective bargaining, legal background of collective bargaining and options of solving disputes. Thesis describes collective bargaining in UK and planed bill of strikes and closures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Kolektivni vyjednavani a reseni sporu z kolektivniho vyjednavani - Spendlicek Ondrej.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Spendlicek-1.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Spendlicek-2.pdfPosudek oponenta práce903,8 kBAdobe PDFView/Open
Spendlicek Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce342,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.