Název: Kolektivní vyjednávání a řešení sporů z kolektivního vyjednávání
Další názvy: Collective bargaining and resolutions of disputes of collective bargaining
Autoři: Špendlíček, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Kostadinovová, Ilona
Oponent: Kolaříková, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7513
Klíčová slova: kolektivní pracovní právo;kolektivní vyjednávání;odbory;spory z kolektivního vyjednávání;řešení kolektivních pracovních sporů;právo na stávku;zákon o stávce a výluce
Klíčová slova v dalším jazyce: collective labor law;collective bargaining;trade unions;solving disputes of colective bargainning;collective bargaining in UK;right to strike;bill of strikes and closures
Abstrakt: Práce se zabývá legislativním rámcem kolektivního vyjednávání a sporů z kolektivního vyjednávání. Okrajově se věnuje se historickému vývoji kolektivního pracovního práva a kolektivnímu vyjednávání. Hlavní část práce je věnována rozboru de lege lata zákonné struktuře ovlivňující dané téma, včetně pramenů práva souvisejících se svobodou sdružování, kolektivního vyjednávání a práva na kolektivní akce. Pomocí studia platné právní úpravy, včetně souvisejících novelizací a vydaných judikatorních rozhodnutí se čtenáři snaží přiblížit problematiku kolektivního vyjednávání. Součástí práce je rozbor kolektivního vyjednávání, subjektů kolektivního vyjednávání, prostředků řešení sporů z kolektivního vyjednávání, včetně krajních prostředků, kterými jsou právo na stávku a výluku. Přidanou hodotou práce je rozbor věcného záměru zákona o stávce a výluce a rozbor zákoného rámce kolektivního vyjednávání ve Velké Británii.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals with collective bargaining and resolutions of disputes of collective bargaining, including de lege lata analysis of legal background of collective bargaining and solving of disputes of collective bargaining in Czech Republic. Thesis describes historical progress of collective bargaining, legal background of collective bargaining and options of solving disputes. Thesis describes collective bargaining in UK and planed bill of strikes and closures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Kolektivni vyjednavani a reseni sporu z kolektivniho vyjednavani - Spendlicek Ondrej.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spendlicek-1.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spendlicek-2.pdfPosudek oponenta práce903,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spendlicek Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce342,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7513

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.