Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKostadinovová, Ilona
dc.contributor.authorŠpendlíček, Ondřej
dc.contributor.refereeKolaříková, Dana
dc.date.accepted2013-05-22
dc.date.accessioned2014-02-06T12:31:16Z
dc.date.available2012-03-20cs
dc.date.available2014-02-06T12:31:16Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-28
dc.identifier51642
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7513
dc.description.abstractPráce se zabývá legislativním rámcem kolektivního vyjednávání a sporů z kolektivního vyjednávání. Okrajově se věnuje se historickému vývoji kolektivního pracovního práva a kolektivnímu vyjednávání. Hlavní část práce je věnována rozboru de lege lata zákonné struktuře ovlivňující dané téma, včetně pramenů práva souvisejících se svobodou sdružování, kolektivního vyjednávání a práva na kolektivní akce. Pomocí studia platné právní úpravy, včetně souvisejících novelizací a vydaných judikatorních rozhodnutí se čtenáři snaží přiblížit problematiku kolektivního vyjednávání. Součástí práce je rozbor kolektivního vyjednávání, subjektů kolektivního vyjednávání, prostředků řešení sporů z kolektivního vyjednávání, včetně krajních prostředků, kterými jsou právo na stávku a výluku. Přidanou hodotou práce je rozbor věcného záměru zákona o stávce a výluce a rozbor zákoného rámce kolektivního vyjednávání ve Velké Británii.cs
dc.format81 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkolektivní pracovní právocs
dc.subjectkolektivní vyjednávánícs
dc.subjectodborycs
dc.subjectspory z kolektivního vyjednávánícs
dc.subjectřešení kolektivních pracovních sporůcs
dc.subjectprávo na stávkucs
dc.subjectzákon o stávce a výlucecs
dc.titleKolektivní vyjednávání a řešení sporů z kolektivního vyjednávánícs
dc.title.alternativeCollective bargaining and resolutions of disputes of collective bargainingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis deals with collective bargaining and resolutions of disputes of collective bargaining, including de lege lata analysis of legal background of collective bargaining and solving of disputes of collective bargaining in Czech Republic. Thesis describes historical progress of collective bargaining, legal background of collective bargaining and options of solving disputes. Thesis describes collective bargaining in UK and planed bill of strikes and closures.en
dc.subject.translatedcollective labor lawen
dc.subject.translatedcollective bargainingen
dc.subject.translatedtrade unionsen
dc.subject.translatedsolving disputes of colective bargainningen
dc.subject.translatedcollective bargaining in UKen
dc.subject.translatedright to strikeen
dc.subject.translatedbill of strikes and closuresen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Kolektivni vyjednavani a reseni sporu z kolektivniho vyjednavani - Spendlicek Ondrej.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Spendlicek-1.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Spendlicek-2.pdfPosudek oponenta práce903,8 kBAdobe PDFView/Open
Spendlicek Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce342,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.