Název: Ozon jako významný fenomén současné společnosti
Další názvy: Ozone as a significant phenomenon of current society
Autoři: Vojtajová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Richtr, Václav
Oponent: Kraitr, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7518
Klíčová slova: Ozon;ozonizátor;testování ozonizátoru
Klíčová slova v dalším jazyce: Ozone;ozonizer;testing of ozonizer
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o ozonu jako významném fenoménu současné společnosti. Jsou zde uvedeny jeho vlastnosti, průmyslové využití i funkce v přírodě. Významná část práce je věnována stavbě a funkci ozonizátoru a testování různých variací tohoto zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with ozone as a significant phenomenon of current society. The main characteristics of ozone, its industrial applications and even its function in nature are described here. The important part of this thesis is concerned with construction and function of an ozonizer and also with testing of different variations of this device.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vojtajova.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vojtajova_Marketa_VDP.pdfPosudek vedoucího práce898,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vojtajova_Marketa_ODP.pdfPosudek oponenta práce780,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vojtajova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce339,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7518

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.