Title: Ozon jako významný fenomén současné společnosti
Other Titles: Ozone as a significant phenomenon of current society
Authors: Vojtajová, Markéta
Advisor: Richtr, Václav
Referee: Kraitr, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7518
Keywords: Ozon;ozonizátor;testování ozonizátoru
Keywords in different language: Ozone;ozonizer;testing of ozonizer
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o ozonu jako významném fenoménu současné společnosti. Jsou zde uvedeny jeho vlastnosti, průmyslové využití i funkce v přírodě. Významná část práce je věnována stavbě a funkci ozonizátoru a testování různých variací tohoto zařízení.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with ozone as a significant phenomenon of current society. The main characteristics of ozone, its industrial applications and even its function in nature are described here. The important part of this thesis is concerned with construction and function of an ozonizer and also with testing of different variations of this device.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vojtajova.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
Vojtajova_Marketa_VDP.pdfPosudek vedoucího práce898,13 kBAdobe PDFView/Open
Vojtajova_Marketa_ODP.pdfPosudek oponenta práce780,05 kBAdobe PDFView/Open
Vojtajova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce339,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.