Název: Le role de l'enseignement de la culture francaise en FLE dans les ecoles secondaires tcheques
Další názvy: The role of the French culture teaching in FLE in Czech secondary schools
Autoři: Sieglová, Linda
Vedoucí práce/školitel: Horová, Helena
Oponent: Černíková, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7527
Klíčová slova: FLE;francouzský jazyk;výuka;kultura;francouzská kultura;interkulturalita;české střední školy
Klíčová slova v dalším jazyce: FLE;french language;teaching;culture;french culture;interculture;czech secondary schools
Abstrakt: Práce popisuje roli, jakou má výuka francouzské kultury v rámci výuky francouzštiny jako cizího jazyka. Krátce popisuje vývoj výuky kultury cizího jazyka v historii a dále se věnuje současným názorům na výuku kultury v rámci výuky cizího jazyka, přičemž se věnuje např. sociolingvistickému nebo interkulturnímu aspektu. Praktická část práce zpracovává výsledky rešerše legislativy, používaných učebnic a dotazníků, které byly vyplněny učiteli francouzského jazyka na českých středních školách.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the role of the French culture teaching under the terms of French as a foreign language. It describes briefly the historical development of culture teaching within the foreign languages and it is also dedicated to some contemporary views on teaching of culture within the foreign languages teaching, or to the socio-linguistic or intercultural aspect. In the practical part, there are the results of research of the legislation, of the used textbooks and of the questionnaires that were completed by teachers of French language in the Czech secondary schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Sieglova.pdfPlný text práce14,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sieglova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce575,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sieglova_oponent.PDFPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sieglova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce454,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7527

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.