Název: Rusko jako ekonomický a obchodní partner EU (studie s překladovým slovníkem)
Další názvy: Russia as bussines and economic partner of EU (with dictionary)
Autoři: Babková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Urieová, Libuše
Oponent: Korostenski, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7536
Klíčová slova: Rusko;Evropa;Evropská unie;ekonomika;obchod;partneství;spolupráce;projekty;asociace;pespektivy
Klíčová slova v dalším jazyce: Russia;Europe;European union;economis;bussines;partnership;cooperation;projects;association;perspective
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je definovat předpoklady budoucího vývoje obchodních a ekonomických vztahů mezi Ruskem a Evropskou Unií na základě historických faktů a událostí, určit 'brzdy', které zabraňují rozvoji těchto vztahů a vymezit příčiny jejich vzniku. V první kapitole bakalářské práce jsou charakterizovány historické události, které ovlivnily současnou situaci, jako například mezinárodní smlouvy. Ve druhé kapitole je popsána stávající situace v obchodním a ekonomickém partnerství mezi Ruskem a Evropskou Unií. V poslední kapitole autorka chrakterizuje směry dalšího rozvoje partnerství, s ohledem na již uzavřené smlouvy a plány do budoucna. Důležitou částí práce je slovník, ve kterém je uveden český překlad klíčových výrazů. V závěru autorka shrnuje a hodnotí kladné i záporné aspekty partnerství Ruské Federace a Evropské Unie.
Abstrakt v dalším jazyce: The point of bachelor thesis is to define possible future development of bussines and economic relations between Russia nad European Union, on the basis of historical facts and events define 'brakes' which are obstructing development of these relations and specify reasons of their rise.In first chapter of bachelor thesis is characteristic of historical events which influenced present situation, for example international treaties. In second chapter is described present situation in bussines and economical partnership between Russia and European Union. In last chapter author characterizes supposed next development of partnership with regard to concluded treaties and future plans. Important part of bachelor thesis is dictionary which includes the most important terms. In conclusion author summarises and evaluates positive and negative aspects of partnership of Russian Federation and European Union.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska-prace_Eva-Babkova_2013.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babkova1.JPGPosudek vedoucího práce318,04 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Babkova - Korostenski.JPGPosudek oponenta práce129,82 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby.JPGPrůběh obhajoby práce103,68 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7536

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.