Title: Návrh hliníkové kapoty Mercedesu třídy C
Other Titles: Design of Mercedes C-class bonnet made of aluminium
Authors: Ettlerová, Zuzana
Advisor: Adámek, Vítězslav
Balihar, Michal
Referee: Smolíková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7545
Keywords: kapota;topologická optimalizace;hliník;tuhostní výpočty
Keywords in different language: bonnet;topology optimization;aluminium;stiffness
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové konstrukce přední kapoty Mercedesu třídy C z hliníkové slitiny za účelem snížení její hmotnosti. Cílem je vytvořit novou konstrukci dosahující shodných nebo lepších dynamických a tuhostních vlastností v porovnání s původní ocelovou kapotou. Data potřebná pro vypracování této práce byla oficiálně poskytnuta vývojovým centrem společnosti MBtech se sídlem v německém Sindelfingenu. V rámci návrhu nové kapoty byly nejprve nastíněny současné trendy, technologie a materiály používané v oblasti výroby karoserií. Ve spolupráci s odborným konzultantem byla formulována kriteria pro posouzení mechanických vlastností kapoty s ohledem na požadavky běžně kladené na přední kapoty v automobilovém průmyslu. Následně byly prostřednictvím kriterií analyzovány vlastnosti původní ocelové kapoty. Další část práce byla věnována návrhu nové konstrukce s využitím topologické optimalizace a zpracování výsledků optimalizační úlohy. Pomocí konečnoprvkového systému MSC.Marc/Mentat, produktů firmy Altair (HyperMesh, Radioss, OptiStruct), systému Matlab a Rhinoceros byly vytvořeny 4 varianty nového návrhu. Po analyzování a modifikaci variant bylo stanoveno nejvhodnější řešení pro novou kapotu z hliníkové slitiny, u kterého byla provedena analýza možnosti promáčknutí pohledového plechu. Novým návrhem se podařilo snížit hmotnost o 37,5% při současném splnění všech zadaných kriterií.
Abstract in different language: This thesis is focused on design of a new structure of the Mercedes C-class front bonnet made from aluminum alloy to reduce weight. The aim is to create a new design with the same or better dynamic and stiffness parameters in comparison with the original steel bonnet. For the purpose of this thesis, original data were provided by computing department of MBtech company based in Sindelfingen, Germany. First part contains summary of the common and new trends, technologies and materials used in the design of the bodyworks. In collaboration with an expert consultant, there are formulated criteria for assessing mechanical attributes with respect to common requirements in automobile industry followed by the analysis of the original steel bonnet design. The next part of this thesis is devoted to the design of new structure using topology optimization and processing the optimization results. By using finite element system MSC.Marc/Mentat, Altair products (HyperMesh, Radioss, OptiStruct), Matlab and Rhinoceros software, four variants of the new design are created and analyzed and the most appropriate solution for a new aluminium bonnet is found. The new design of bonnet allows weight reduction of 37.5%, while meeting all specified criteria.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-ettlerova_zuzana.pdfPlný text práce25,29 MBAdobe PDFView/Open
Ettlerova_vedouciPosudek vedoucího práce542,79 kBUnknownView/Open
Ettlerova_oponentPosudek oponenta práce366,6 kBUnknownView/Open
Ettlerova_prubehPrůběh obhajoby práce239,75 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.