Název: Návrh univerzálního zvedáku
Další názvy: Design of universal lifter
Autoři: Marek, Václav
Vedoucí práce/školitel: Němec, Ladislav
Němec, Ladislav
Oponent: Tříska, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7546
Klíčová slova: zvedák;univerzální;návrh;konstrukce
Klíčová slova v dalším jazyce: design;universal;lifter
Abstrakt: Práce analyzuje problematiku manipulace s břemeny v dílenském prostředí. Obsahuje návrh vhodného dílenského zvedáku pro zadané parametry zátěže. Je vypracováno několik variant zvedáku, kvalifikovaným výběrem určena nejlepší varianta a ta je konstrukčně rozpracována, včetně kinematické a pevnostní analýzy. Jsou také řešeny bezpečnostní podmínky při provozu zvedáku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis analyse theme of moving with materials in the workshop environment. There is the design of hydraulic lifter for specify weight. It provides three versions of the lifter. The best one is choosed by exact methods and there is generated detail version with kinematic and strength analyze, it solves safety conditions for working.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKS) / Bachelor´s works (DMD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
navrh univerzalniho zvedaku.pdfPlný text práce9,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Marek.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Marek.pdfPosudek oponenta práce833,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marek.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7546

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.