Title: Návrh univerzálního zvedáku
Other Titles: Design of universal lifter
Authors: Marek, Václav
Advisor: Němec, Ladislav
Němec, Ladislav
Referee: Tříska, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7546
Keywords: zvedák;univerzální;návrh;konstrukce
Keywords in different language: design;universal;lifter
Abstract: Práce analyzuje problematiku manipulace s břemeny v dílenském prostředí. Obsahuje návrh vhodného dílenského zvedáku pro zadané parametry zátěže. Je vypracováno několik variant zvedáku, kvalifikovaným výběrem určena nejlepší varianta a ta je konstrukčně rozpracována, včetně kinematické a pevnostní analýzy. Jsou také řešeny bezpečnostní podmínky při provozu zvedáku.
Abstract in different language: This thesis analyse theme of moving with materials in the workshop environment. There is the design of hydraulic lifter for specify weight. It provides three versions of the lifter. The best one is choosed by exact methods and there is generated detail version with kinematic and strength analyze, it solves safety conditions for working.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
navrh univerzalniho zvedaku.pdfPlný text práce9,73 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Marek.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Marek.pdfPosudek oponenta práce833,37 kBAdobe PDFView/Open
Marek.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.