Title: Konstrukce lisovací formy interiérového dílu automobilu
Other Titles: Design of interior part pressing tool
Authors: Šmíd, Roman
Advisor: Hynek, Martin
Hynek, Martin
Referee: Votápek, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7549
Keywords: interiérový díl;konstrukce;frézování;lisovací nástroj;kontrolní nástroj;MKP;Catia V5
Keywords in different language: interior part;construction;milling;pressing tool;checking tool;FEM;Catia V5
Abstract: Bakalářská práce obsahuje základní informace o interiérových dílech v automobilu. Konstrukci lisovací formy a konstrukci kontrolního nástroje na základě střešního dílu automobilu. Kontrolní nástroj byl ověřen výpočtem MKP.
Abstract in different language: Bachelor work contains basic information of car interior parts. It also contains the design of interior part pressing tool and checking. The checking tool has been verified using FEM method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Roman_Smid.pdfPlný text práce7,3 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Smid.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Smid.pdfPosudek oponenta práce744,12 kBAdobe PDFView/Open
Smid.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7549

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.