Název: Studie možností rekuperace energie v dopravních prostředcích
Další názvy: Energy recovery systems in vehicles
Autoři: Florian, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Horák, Jaromír
Horák, Jaromír
Oponent: Formánek, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7551
Klíčová slova: rekuperace energie;KERS;MATLAB;matematický model;MHD;brzdění;úspory energie;Simulink
Klíčová slova v dalším jazyce: energy recovery;KERS;MATLAB;mathematical model;public transport;braking;energy savings;Simulink
Abstrakt: V této práci jsou popsány některé principy, jimiž lze realizovat rekuperaci kinetické energie. Na základě jejich charakteristických vlastností je jeden z nich aplikován při návrhu systému rekuperace energie pro vozidlo městské hromadné dopravy. Jsou provedeny základní výpočty vzhledem k délce a charakteru životního cyklu vozidla. Dále je sestaven matematický model systému s využitím softwaru MATLAB/Simulink, díky němuž jsou navrženy a optimalizovány dílčí prvky systému. Na závěr je uvedena ekonomická rozvaha nad úsporami energie.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes some principles of kinetic energy recovery. Due to their key properties one of them is applied on a design of a kinetic energy recovery system for a public transport vehicle. Basic calculations are conducted with respect to the vehicle life cycle. Furthermore a mathematical model of the system is created using MATLAB/Simulink in order to design and optimize components of the system. To conclude this work, some thoughts on economic aspect of energy recovery systems are mentioned.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pavel_Florian.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Florian.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Florian.pdfPosudek oponenta práce817,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Florian.pdfPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7551

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.