Title: Studie možností rekuperace energie v dopravních prostředcích
Other Titles: Energy recovery systems in vehicles
Authors: Florian, Pavel
Advisor: Horák, Jaromír
Horák, Jaromír
Referee: Formánek, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7551
Keywords: rekuperace energie;KERS;MATLAB;matematický model;MHD;brzdění;úspory energie;Simulink
Keywords in different language: energy recovery;KERS;MATLAB;mathematical model;public transport;braking;energy savings;Simulink
Abstract: V této práci jsou popsány některé principy, jimiž lze realizovat rekuperaci kinetické energie. Na základě jejich charakteristických vlastností je jeden z nich aplikován při návrhu systému rekuperace energie pro vozidlo městské hromadné dopravy. Jsou provedeny základní výpočty vzhledem k délce a charakteru životního cyklu vozidla. Dále je sestaven matematický model systému s využitím softwaru MATLAB/Simulink, díky němuž jsou navrženy a optimalizovány dílčí prvky systému. Na závěr je uvedena ekonomická rozvaha nad úsporami energie.
Abstract in different language: This thesis describes some principles of kinetic energy recovery. Due to their key properties one of them is applied on a design of a kinetic energy recovery system for a public transport vehicle. Basic calculations are conducted with respect to the vehicle life cycle. Furthermore a mathematical model of the system is created using MATLAB/Simulink in order to design and optimize components of the system. To conclude this work, some thoughts on economic aspect of energy recovery systems are mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pavel_Florian.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Florian.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Florian.pdfPosudek oponenta práce817,76 kBAdobe PDFView/Open
Florian.pdfPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7551

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.