Název: Alternativní pohony v motoristickém sportu
Další názvy: Alternative drives in motorsport
Autoři: Krčma, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Barták, Jiří
Barták, Jiří
Oponent: Barták, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7555
Klíčová slova: alternativní pohony;motokáry;elektropohon;prototypy;motosport
Klíčová slova v dalším jazyce: alternative fuel vehicles;karts;electric motor drive;prototypes;motosport
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá alternativními pohony v motoristickém sportu. Teoretická část popisuje základní alternativní pohony v motoristickém sportu včetně prototypů. Dále obsahuje souhrn neznámějších závodů pořádaných pro alternativní pohony. Praktická část obsahuje návrh zástavby elektromotoru do rámu závodní motokáry společně s výkresovou dokumentací uchycení zvoleného elektromotoru do rámu motokáry.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with alternative drives in motorsport. The theoretical part describes the main alternative drives in motorsport including prototypes. It also contains a summary-known races organized for alternative fuels. The practical part contains a proposal for installation in motor kart racing frame with drawings for the selected motor mount to the frame karts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_T.Krcma.pdfPlný text práce4,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Krcma.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Krcma.pdfPosudek oponenta práce774,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krcma.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7555

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.