Title: Alternativní pohony v motoristickém sportu
Other Titles: Alternative drives in motorsport
Authors: Krčma, Tomáš
Advisor: Barták, Jiří
Barták, Jiří
Referee: Barták, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7555
Keywords: alternativní pohony;motokáry;elektropohon;prototypy;motosport
Keywords in different language: alternative fuel vehicles;karts;electric motor drive;prototypes;motosport
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá alternativními pohony v motoristickém sportu. Teoretická část popisuje základní alternativní pohony v motoristickém sportu včetně prototypů. Dále obsahuje souhrn neznámějších závodů pořádaných pro alternativní pohony. Praktická část obsahuje návrh zástavby elektromotoru do rámu závodní motokáry společně s výkresovou dokumentací uchycení zvoleného elektromotoru do rámu motokáry.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with alternative drives in motorsport. The theoretical part describes the main alternative drives in motorsport including prototypes. It also contains a summary-known races organized for alternative fuels. The practical part contains a proposal for installation in motor kart racing frame with drawings for the selected motor mount to the frame karts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_T.Krcma.pdfPlný text práce4,05 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Krcma.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Krcma.pdfPosudek oponenta práce774,95 kBAdobe PDFView/Open
Krcma.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.