Title: Konstrukční návrh výukové automatizované linky
Other Titles: Design of small automatic line for education purposes
Authors: Kratochvíl, Martin
Advisor: Kutlwašer, Jan
Tříska, Ladislav
Referee: Formánek, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7559
Keywords: Třídicí linka;pásový dopravník;hliníkový profil
Keywords in different language: Sorting line;conveyor belt;aluminium extrusion
Abstract: Bakalářská práce obsahuje návrh konstrukce výukové třídicí linky po potřeby praktické výuky měření a automatizace. Cílem práce je tuto linku sestavit na základě pásového dopravníku s využitím hliníkového konstrukčního systému. Těžištěm celé práce je konstrukční návrh manipulátoru. Práce analyzuje a zjišťuje požadavky na konstrukční návrh a předkládá varianty včetně jejich vyhodnocení. Poté následuje konstrukční návrh linky s popisem celého řešení.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains a sorting line construction design for practical use of measurement and automatization. The aim of this work is to assembly the line on the basis of a conveyor belt with the use of an aluminium assembly system. The emphasis is on a construction design of a manipulator. The whole work analyses and evaluates requirements for the construction design and brings up various alternatives including their evaluations. Following upon is the construction design of the line with a description of the complete solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KKS_FST_2013_KRATOCHVIL.pdfPlný text práce5,23 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Kratochvil.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Kratochvil.pdfPosudek oponenta práce788,8 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvil.pdfPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.