Název: Konstrukční návrh výukové automatizované linky
Další názvy: Design of small automatic line for education purposes
Autoři: Kratochvíl, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kutlwašer, Jan
Tříska, Ladislav
Oponent: Formánek, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7559
Klíčová slova: Třídicí linka;pásový dopravník;hliníkový profil
Klíčová slova v dalším jazyce: Sorting line;conveyor belt;aluminium extrusion
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje návrh konstrukce výukové třídicí linky po potřeby praktické výuky měření a automatizace. Cílem práce je tuto linku sestavit na základě pásového dopravníku s využitím hliníkového konstrukčního systému. Těžištěm celé práce je konstrukční návrh manipulátoru. Práce analyzuje a zjišťuje požadavky na konstrukční návrh a předkládá varianty včetně jejich vyhodnocení. Poté následuje konstrukční návrh linky s popisem celého řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis contains a sorting line construction design for practical use of measurement and automatization. The aim of this work is to assembly the line on the basis of a conveyor belt with the use of an aluminium assembly system. The emphasis is on a construction design of a manipulator. The whole work analyses and evaluates requirements for the construction design and brings up various alternatives including their evaluations. Following upon is the construction design of the line with a description of the complete solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_KKS_FST_2013_KRATOCHVIL.pdfPlný text práce5,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Kratochvil.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Kratochvil.pdfPosudek oponenta práce788,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvil.pdfPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7559

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.