Title: Pohon více náprav silničních vozidel
Other Titles: Drive of more axles of road vehicles
Authors: Krejčík, Stanislav
Advisor: Kemka, Vladislav
Kemka, Vladislav
Referee: Špirk, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7569
Keywords: AWD;rozdělení pohonu;připojitelný pohon všech kol;moderní AWD systémy;mezinápravové samočinně ovládané spojky;rozvodovky;diferenciál
Keywords in different language: AWD;distribution drives;permanent and connectable drives of more axles;modern AWD systems;inter-automatically controlled clutch;gears;differential
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešerši současných i historických pohonů více náprav u osobních automobilů. Práce dále obsahuje detailní popis současných řešení pohonu více náprav a porovnání jednotlivých typů, jejich užití, výhody a nevýhody.
Abstract in different language: The bachelor work describes the research of the present and historical drives of more axles of road vehicles. Then the work describes the detailed description of the presents solutions, comparison types, their advantages and disadvantages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_S.KREJCIK_2013.pdfPlný text práce6,52 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Krejcik.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Krejcik.pdfPosudek oponenta práce728,34 kBAdobe PDFView/Open
Krejcik.pdfPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.