Název: Pohon více náprav silničních vozidel
Další názvy: Drive of more axles of road vehicles
Autoři: Krejčík, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Kemka, Vladislav
Kemka, Vladislav
Oponent: Špirk, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7569
Klíčová slova: AWD;rozdělení pohonu;připojitelný pohon všech kol;moderní AWD systémy;mezinápravové samočinně ovládané spojky;rozvodovky;diferenciál
Klíčová slova v dalším jazyce: AWD;distribution drives;permanent and connectable drives of more axles;modern AWD systems;inter-automatically controlled clutch;gears;differential
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje rešerši současných i historických pohonů více náprav u osobních automobilů. Práce dále obsahuje detailní popis současných řešení pohonu více náprav a porovnání jednotlivých typů, jejich užití, výhody a nevýhody.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor work describes the research of the present and historical drives of more axles of road vehicles. Then the work describes the detailed description of the presents solutions, comparison types, their advantages and disadvantages.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_S.KREJCIK_2013.pdfPlný text práce6,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Krejcik.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Krejcik.pdfPosudek oponenta práce728,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejcik.pdfPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7569

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.