Název: Diagnostické metody určení závad jednostopých dopravních prostředků
Další názvy: Diagnostical Methods for Identifying Failures of Single Track Transport Vehicles
Autoři: Král, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Formánek, Josef
Kutlwašer, Jan
Oponent: Gorschenek, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7573
Klíčová slova: motocykl;rám;vidlice;kyvná vidlice;brzdy
Klíčová slova v dalším jazyce: motorcycle;frame;fork;swinging arm;breaks
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování základních diagnostických metod používaných u jednostopých dopravních prostředků, stanovení kritických míst a na závěr určení kritických hodnot. Je zde krátce zmíněna i historie jednostopých dopravních prostředků.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of my Bachelor's thesis is to look into some basic diagnostic methods used for single-track transport vehicles. Apart from that, the thesis seeks to define the critical points. In conclusion some critical values are presented. The history of single-track transport vehicles is briefly mentioned in the thesis as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Jakub Kral 2013.pdfPlný text práce6,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Kral.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Kral.pdfPosudek oponenta práce869,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kral.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7573

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.