Název: Interpreter výstupních formátů produktu Oracle Forms
Další názvy: Oracle Forms Output Formats Interpreter
Autoři: Křepelka, Petr
Vedoucí práce/školitel: Herout, Pavel
Oponent: Kvoch, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7575
Klíčová slova: Oracle Forms;Oracle;Interpreter;.NET;C#;Java
Klíčová slova v dalším jazyce: Oracle Forms;Oracle;Interpreter;.NET;C#;Java
Abstrakt: Práce se zabývá softwarovým produktem Oracle Forms, jeho vlastnostmi a souborovými formáty, především pak možností interpretace XML formátů. Obsahuje úvod do Oracle Forms následovaný analýzou XML formátu. Další část obsahuje analýzu existujících obdobných softwarových produktů. Poslední část popisuje navržené a implementované programové řešení interpretace XML souborů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the Oracle Forms product and a possibility to use its file formats to implement own form interpreter solution. The Oracle Forms pruduct is introduced first, followed by the analyzis of the XML format created and used by Oracle. The next part contains an analyzis of existing software products similar to Oracle Forms. The last part contains the documentation of the design and implementation of the program solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0083Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce298,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0083Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce378,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0083Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce197,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7575

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.