Title: Automatická anotace digitálních snímků
Other Titles: Automatic Annotation of Digital Images
Authors: Medvec, Milan
Advisor: Ekštein, Kamil
Referee: Nový, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7577
Keywords: počítačové vidění;analýza scény;detekce objektů;anotace snímku;segmentace obrazu;zpracování obrazu
Keywords in different language: computer vision;scene analysis;object detection;image annotation;image segmentation;image processing
Abstract: Cílem práce je návrh a implementace programu pro automatickou anotaci digitálních snímků. Vytvořený software je naprogramován v programovacím jazyce C/C++ s využitím multiplatformní knihovny Qt. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část popisuje teorii potřebnou k lepšímu pochopení řešeného problému. Druhá část specifikuje konkrétní cíl práce. Ve třetí části je popsán návrh a implementace vytvořeného softwaru. Poslední, čtvrtá část, je věnována návrhu anotačních algoritmů a diskuzi dosažených výsledků. V příloze je umístěn stručný návod k překladu a používání aplikace.
Abstract in different language: The goal of this master's thesis is to design and implement algorithms for automatic annotation of digital images. The software is written in C/C++ programming language and uses the Qt cross-platform library for manipulation with multimedia. The work is divided into four parts. The first part deals with the theory needed for good understanding of the solved problem. The second part specifically formulates the goal of this thesis. In the third part we describe the application design and discuss its implementation features. The fourth part of the work concentrates on the algorithms for annotation of four chosen objects. The algorithm design is discussed in further details there together with an analysis of the obtained results. Additionally, we can find the user's manual describing how to compile the application from the source code and how to use the software in the appendix of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce5,7 MBAdobe PDFView/Open
A10N0047Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce734,42 kBAdobe PDFView/Open
A10N0047Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce732,6 kBAdobe PDFView/Open
A10N0047Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce189,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7577

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.