Název: Rozšíření možností reprezentace komponentových aplikací
Další názvy: Component applications vizualization features improving
Autoři: Mošna, Petr
Vedoucí práce/školitel: Šnajberk, Jaroslav
Oponent: Bžoch, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7579
Klíčová slova: ComAV;AIVA;interaktivní zobrazení kmoponent;komponentová aplikace;Eclipse RCP;OSGi;SOFA2;EJB
Klíčová slova v dalším jazyce: ComAV;AIVA;interactive component visualization;component applications;Eclipse RCP;OSGi;SOFA2;EJB
Abstrakt: Práce se zabývá interaktivní vizualizací komponentových aplikací a existujícím nástrojem pro interaktivní zobrazení ComAV. Problémem při zobrazení velkých komponentových aplikací je přílišná obecnost nebo naopak zobrazení příliš mnoha detailů. První případ přináší malá pochopení aplikace, druhý pak špatnou orientaci v komponentovém grafu. Problém se řeší interaktivním zobrazením, kdy jsou doplňující informace zobrazeny na požádání. Takto řeší zobrazení komponentových aplikací ComAV, respektive plug-inem AIVA obsluhující vlastní zobrazení. ComAV je postavena nad platformou Eclipse RCP a AIVA pro zobrazení technologicky využívá knihovnu JGraphX. Informace o komponentách uchovává ENT meta-model a je tedy datovou vrstvou plug-inu AIVA. Výsledkem diplomové práce je rozšíření možností při interaktivním zobrazení komponentových aplikací pomocí plug-inu AIVA.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with an interactive visualization of component based applications and the existing tool for interactive visualization ComAV. The problem of the visualization of large component based application are generality of displayed informations or displaying large amount of information. The first case leads to the shallow understanding of the application and the second case leads to the poor orinentation of a developer in the displayed component graph. These problems are solved by using interactive visualization, in which some information remains hidden and could by displayed on demand. This approach of componen application visualization is implemented in the tool ComAV, or more precisely in its plug-in AIVA, that visualizes loaded information about components. ComAV is build upon the Eclipse RCP Platform and the AIVA plug-in technologically uses the JGraphX library for visualization. ENT meta-model keeps information about the components and it represents the data layer for the AIVA plug-in. This work improves the features for vizualization of component applications using the AIVA plug-in.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0087Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce335,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0087Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce699,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0087Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce173,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7579

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.