Title: Rozšíření možností reprezentace komponentových aplikací
Other Titles: Component applications vizualization features improving
Authors: Mošna, Petr
Advisor: Šnajberk, Jaroslav
Referee: Bžoch, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7579
Keywords: ComAV;AIVA;interaktivní zobrazení kmoponent;komponentová aplikace;Eclipse RCP;OSGi;SOFA2;EJB
Keywords in different language: ComAV;AIVA;interactive component visualization;component applications;Eclipse RCP;OSGi;SOFA2;EJB
Abstract: Práce se zabývá interaktivní vizualizací komponentových aplikací a existujícím nástrojem pro interaktivní zobrazení ComAV. Problémem při zobrazení velkých komponentových aplikací je přílišná obecnost nebo naopak zobrazení příliš mnoha detailů. První případ přináší malá pochopení aplikace, druhý pak špatnou orientaci v komponentovém grafu. Problém se řeší interaktivním zobrazením, kdy jsou doplňující informace zobrazeny na požádání. Takto řeší zobrazení komponentových aplikací ComAV, respektive plug-inem AIVA obsluhující vlastní zobrazení. ComAV je postavena nad platformou Eclipse RCP a AIVA pro zobrazení technologicky využívá knihovnu JGraphX. Informace o komponentách uchovává ENT meta-model a je tedy datovou vrstvou plug-inu AIVA. Výsledkem diplomové práce je rozšíření možností při interaktivním zobrazení komponentových aplikací pomocí plug-inu AIVA.
Abstract in different language: This thesis deals with an interactive visualization of component based applications and the existing tool for interactive visualization ComAV. The problem of the visualization of large component based application are generality of displayed informations or displaying large amount of information. The first case leads to the shallow understanding of the application and the second case leads to the poor orinentation of a developer in the displayed component graph. These problems are solved by using interactive visualization, in which some information remains hidden and could by displayed on demand. This approach of componen application visualization is implemented in the tool ComAV, or more precisely in its plug-in AIVA, that visualizes loaded information about components. ComAV is build upon the Eclipse RCP Platform and the AIVA plug-in technologically uses the JGraphX library for visualization. ENT meta-model keeps information about the components and it represents the data layer for the AIVA plug-in. This work improves the features for vizualization of component applications using the AIVA plug-in.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
A10N0087Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce335,25 kBAdobe PDFView/Open
A10N0087Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce699,96 kBAdobe PDFView/Open
A10N0087Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce173,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7579

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.