Název: Objektově relační mapování Oracle TopLink
Další názvy: Object-relational mapping Oracle TopLink
Autoři: Plaček, Jan
Vedoucí práce/školitel: Zíma, Martin
Oponent: Lenc, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7580
Klíčová slova: objektově relační mapování;Java;persistence;EclipseLink;Hibernate;relační databáze;SQL;webové aplikace;JSF
Klíčová slova v dalším jazyce: Object-relational mapping;Java;persistence;EclipseLink;Hibernate;relational database;SQL;web applications;JSF
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o technologiích pro objektově relační mapování v programovacím jazyce Java. Po vysvětlení základních pojmů týkajících se této oblasti, práce plynule přechází v popis použitých technologií založených na Java Persistence API. Popsána je především referenční implementace EclipseLink (dříve Oracle TopLink) a platforma JBoss Hibernate. Použití vybraných technologií je v následující části práce objasněno na příkladu reálné aplikace pro oblast přepravy kusových zásilek. Závěrem je provedeno zhodnocení dosažených výsledků a porovnání obou knihoven.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with technologies for object-relational mapping in Java programming language. After the basic description of the terms used in this domain, the focus is transferred to technologies based on the Java Persistence API. The thesis describes mainly the EclipseLink framework (formerly Oracle TopLink) that is the reference implementation of JPA and the JBoss Hibernate platform. In the next part of this thesis, there is the explanation of these technologies in the practical example of real application for the parcel delivery area. Achieved results are also discussed in the conclusion part of this thesis, as well as the comparison of both frameworks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A10N0094Pthesis.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0094Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce319,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0094Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce540,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0094Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce191,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7580

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.