Název: Biometrická analýza oční duhovky
Další názvy: Biometric analysis of iris
Autoři: Auerbach, Alois
Vedoucí práce/školitel: Matoušek, Václav
Oponent: Mautner, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7587
Klíčová slova: oční duhovka;biometrie
Klíčová slova v dalším jazyce: human iris;biometry
Abstrakt: Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat systém pro extrakce biometrických dat z oční duhovky a jejich vzájemné porovnání. V práci je popsán proces biometrické analýzy a několik zvolených metod. Vytvořený systém detekuje duhovku a zornici ve snímku metodami analýzy dvojic gradientních vektorů. Získaná duhovka je normalizována a z normalizované duhovky jsou extrahována biometrická data kombinací filtrace Gaborovými filtry a Fourierovou transformací. Porovnáním korelačních koeficientů zjistíme podobnost příznaků očních duhovek.
Abstrakt v dalším jazyce: The goals of this thesis were design and implement system usable for extraction biometric data from human iris and compare them. In this thesis is described process of biometric analysis and several complex methods of biometric analysis. Implemented system detects iris and pupil using gradient vector pair circle detection algorithm. Localized iris is normalized for extraction of biometric data; biometric features are extracted using Gabor filters and Fourier analysis. Similarity of two human irises is based on signal correlation of extracted features.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Auerbach.pdfPlný text práce5,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0034Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce395,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0034Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce523,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0034Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce188,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7587

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.