Other Titles: Biometric analysis of iris
Authors: Auerbach, Alois
Advisor: Matoušek, Václav
Referee: Mautner, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7587
Keywords: oční duhovka;biometrie
Keywords in different language: human iris;biometry
Abstract: Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat systém pro extrakce biometrických dat z oční duhovky a jejich vzájemné porovnání. V práci je popsán proces biometrické analýzy a několik zvolených metod. Vytvořený systém detekuje duhovku a zornici ve snímku metodami analýzy dvojic gradientních vektorů. Získaná duhovka je normalizována a z normalizované duhovky jsou extrahována biometrická data kombinací filtrace Gaborovými filtry a Fourierovou transformací. Porovnáním korelačních koeficientů zjistíme podobnost příznaků očních duhovek.
Abstract in different language: The goals of this thesis were design and implement system usable for extraction biometric data from human iris and compare them. In this thesis is described process of biometric analysis and several complex methods of biometric analysis. Implemented system detects iris and pupil using gradient vector pair circle detection algorithm. Localized iris is normalized for extraction of biometric data; biometric features are extracted using Gabor filters and Fourier analysis. Similarity of two human irises is based on signal correlation of extracted features.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Auerbach.pdfPlný text práce5,03 MBAdobe PDFView/Open
A11N0034Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce395,68 kBAdobe PDFView/Open
A11N0034Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce523,38 kBAdobe PDFView/Open
A11N0034Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce188,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.