Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMatoušek, Václav
dc.contributor.authorAuerbach, Alois
dc.contributor.refereeMautner, Pavel
dc.date.accepted2013-06-17
dc.date.accessioned2014-02-06T12:32:25Z-
dc.date.available2012-08-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:32:25Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-15
dc.identifier51129
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7587
dc.description.abstractCílem této práce bylo navrhnout a implementovat systém pro extrakce biometrických dat z oční duhovky a jejich vzájemné porovnání. V práci je popsán proces biometrické analýzy a několik zvolených metod. Vytvořený systém detekuje duhovku a zornici ve snímku metodami analýzy dvojic gradientních vektorů. Získaná duhovka je normalizována a z normalizované duhovky jsou extrahována biometrická data kombinací filtrace Gaborovými filtry a Fourierovou transformací. Porovnáním korelačních koeficientů zjistíme podobnost příznaků očních duhovek.cs
dc.formatapplication/pdfcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectoční duhovkacs
dc.subjectbiometriecs
dc.title.alternativeBiometric analysis of irisen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe goals of this thesis were design and implement system usable for extraction biometric data from human iris and compare them. In this thesis is described process of biometric analysis and several complex methods of biometric analysis. Implemented system detects iris and pupil using gradient vector pair circle detection algorithm. Localized iris is normalized for extraction of biometric data; biometric features are extracted using Gabor filters and Fourier analysis. Similarity of two human irises is based on signal correlation of extracted features.en
dc.subject.translatedhuman irisen
dc.subject.translatedbiometryen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Auerbach.pdfPlný text práce5,03 MBAdobe PDFView/Open
A11N0034Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce395,68 kBAdobe PDFView/Open
A11N0034Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce523,38 kBAdobe PDFView/Open
A11N0034Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce188,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.